Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Reglementări specifice

 • HCL nr. 52/2020 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Cicârlău, judetul Maramures
 • HCL nr. 7/2018 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – ”Construire și amenajare zonă de agrement în localitatea Cicârlău, nr. cad 51650, comuna Cicârlău, județul Maramureș, conform proiectului nr. 26/2017, elaborat de către S.C. 9. OPȚIUNE S.R.L.”
 • HCL nr. 27/2015 – privind aprobarea documentației P.U.Z. – ”Schimbare de destinație pentru construire complex servicii auto”
 • HCL nr.28/2014 – privind aprobarea actualizării P.U.Z. nr. 21/2012 întocmit de S.C Aedilis Proiect S.R.L.
 • HCL nr. 29/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Reactualizarea Reglementărilor Tehnice de Construire în cadrul UTR M1, V1a și L3 în comuna Cicârlău
 • HCL nr. 79/2012 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, proiect nr. AED-PUZ 21/2012 întocmit de către S.C. Aedilis Proiect S.R.L.
 • HCL nr. 81/2012 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru amenajare Parc Fotovoltaic în localitatea Cicârlău, proiect AED-PUZ-U82/2012
 • HCL nr. 111/2017 – privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic Zonal, conform proiectului tahnic AED 21/2012
 • HCL nr. 46 /2016 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Unitate de prelucrare lemn prin schimbare de destinație la A.C. nr. 107/17.11.2015 și construire Hala Gater, Uscătoare și Copertine” beneficiar SC Taffo S.R.L.
 • HCL nr.69/2017 – privindaprobarea Planului Urbanistic Zonal: ”Construire sală de evenimente” conform Proiectului nr.43/2016 întocmit de Biroul Individual de arhitectură Mărginean Adela
 • HCL nr. 41/2010 – privind aprobarea Planului Urbanistic GeneralP al comunei Cicârlău
 • HCL nr.54/2016 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, referitor la construirea obiectivului de investiții ”Pișcină descoperită, spații agrement și împrejmuire în comuna Cicârlău fn.”