Month: august 2020

ANUNȚ Sedință ordinară a C.L. Cicârlău 31.08.2020

ANUNŢ

Consiliul Local al comunei Cicârlău, se convoacă în şedinţă   ordinara  în data de  31  august 2020 , ora 8 00,  în  sala mare a Căminului cultural Nicolae Sabău din localitatea Cicârlău,  cu următorul proiect al ordinei de zi:

 1.  Proiect de hotărâre  privind demisia unui consilier local.

2. Proiect de  hotărâre  privind   aprobarea  acordării de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Cicârlău pentru unitățile de cult care au depus cereri de finanțare conform HCL nr. 50 /2017 privind aprobarea Regulametului  privind  stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Cicârlău pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania .

3.  Proiect de hotarare privind  aprobarea unui act aditional la contractul  de  nr.1309/22.03.2007.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării  procedurilor pentru înfiintarea  unei balastiere.

5.Diverse

  PRIMAR

   Sorin  LUPSE   

ANUNȚ PRIVIND ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL

Program destinat copiilor preșcolari și elevi din învățământul de stat proveniți din familii defavorizate.

Primăria Comunei Cicârlău anunță demararea campaniei de acordare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), în baza OUG 133/07.08.2020.

Beneficiarii programului: conform actului normativ, de acest sprijin financiar beneficiază copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial.

Valoarea nominală a unui tichet social este 500 lei/ an școlar.

Condiții de eligibilitate:

 • domiciliul/ reședința: Comuna Cicârlău;
 • venitul net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 284 lei, în cazul copiilor preșcolari;
 • venitul net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 1.115 lei, în cazul copiilor din învățământul de stat primar și gimnazial;
 • dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală.

Documente necesare:

 • cerere tip care poate fi descărcată de pe site-ul  primăriei sau  de la sediu primăriei
 • acte identitate ale părinților/ reprezentantului legal, dacă este cazul;
 • documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, dacă este cazul;
 • certificatul de naștere al copilului;
 • acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii familiei, eliberate de angajator sau de alte autorități competente, taloane de pensie/ mandate poștale de plată, extrase de cont bancar, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor, după caz;
 • adeverință preșcolar/ elev eliberată de instituția de învățământ;
 • declarație în situația în care nu se realizează venituri;
 • alte documente, după caz.

Depunerea cererilor și a actelor doveditoare (original și copie) are loc în perioada 24 august- 10 septembrie, la sediul Primăriei

Relații suplimentare: telefon / fax  0262/481002, e-mail: contact@primariaciacarlau.ro primariacicarlau@yahoo.com

                                                Primar

                                            Lupșe  Sorin

Anunț – Sedință Extraordinara 20.08.2020

Consiliul Local al comunei Cicârlău, se convoacă în şedinţă   extraordinara  în data de  20 august 2020 , ora 9 00,  în  sistem online,  cu următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.

2. Proiect de  hotărâre  privind   aprobarea   modificărilor tehnice si economice  apărute pe parcursul  derulării lucrărilor pentru realizarea  obiectivului de investitii :,,Extindere conductă gaze naturale  presiune redusă în localitatea Ilba, comuna Cicârlău, judetul Maramures ”  .

  PRIMAR

   Sorin  LUPSE   

Hotărâri B.E.C. Comuna Cicârlău