Uncategorized

Declarații de avere și interese funcționari publici 2020

Declaratii de avere si interese alesi locali 2020

Anunțuri Promovare

Validare drept de proprietate dosare depuse la legile proprietăţii

Orice persoana (sau moștenitori ai acesteia) care a suportat consecintele masurilor luate in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 si a fost privata in mod abuziv de proprietatea sa are dreptul la masuri reparatorii prin echivalent (despagubiri) pentru imobilul expropriat.

Cine poate solicita acest serviciu

Persoanele (sau moștenitori ale acestora) care au fost expropriate de stat în perioada comunistă.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru validarea dreptului de proprietate pentru dosarele depuse la legile proprietății se parcurg următorii pași:

Prezentarea la Biroul Relații cu Publicul

Cetăţeanul care se încadrează în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare și va completa o cerere la Biroul Relații cu Publicul în care solicită reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate.

Analiza actelor de către Comisia de Fond Funciar

Dosarele depuse se analizează de către comisia de fond funciar, iar deciziile luate se comunică cetăţeanului de către Serviciul Agricol,

Analiza actelor de către Comisia Județeană de Fond Funciar

Comisia Judeţenă de Fond Funciar va emite o Hotărâre de admitere sau respingere .
Această Hotărâre se va comunica cetăţeanului prin poștă, cu drept de contestare în termen de 30 zile de la data primirii.
Fiind vorba de o activitate complexă, la acest capitol nu se poate preciza un termen de rezolvare.

Acte necesare

• cerere
• actele doveditoare ale proprietăţii
• actele de filiaţie

Eliberarea adeverinţelor care atestă înscrierile din registrul agricol.

Serviciul presupune eliberarea adeverinţelor care atestă înscrierile din registrul agricol necesare la întocmirea dosarelor de bursă, şomaj, ajutor social, evidenţa populaţiei şi la diverse instituţii (Electrica, Eon Gaz, telefonia mobilă etc.).

Cine poate solicita acest serviciu

Adeverințele pot fi solicitate de orice persoană care este înscrisă în Registrul Agricol.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru eliberarea adeverinţelor care atestă înscrierile din registrul agricol se parcurg următorii pași:

Prezentarea la Biroul Fond Funciar și Registru Agricol

Cetăţeanul se prezintă la Compartimentul Agricol – Birou Registru Agricol din cadrul Primăriei Cicârlău, unde depune o solicitare în scris în care se precizează numele adresa si pentru ce solicită adeverinţa.

Depunerea actelor

Cererea împreună cu celelalte acte necesare se depun la Compartimentul Agricol – Birou Registru Agricol
Primăria Cicârlău str. Unirii nr. 1 – parter

Ridicarea adeverinței

Timpul de rezolvare a adeverinţelor este de 30 zile.
Adeverința se ridică de la Compartimentul Agricol – Birou Registru Agricol
Primăria Cicârlău str. Unirii nr. 1 – parter

Acte necesare

• cerere
• acei cetăţeni care nu au poziţie de registrul agricol vor completa o declaraţie pe proprie răspundere că nu deţine teren agricol pe raza comunei Cicârlău şi nici în alte localităţi din ţară, pe care o ataşează cererii
• pentru adeverinţele necesare la evidenţa populaţiei este obligatoriu ca solicitantul sa aibă poziţie de registru agricol (sa deţină teren agricol casa şi anexe).

Unde se depun actele

Actele se depun la Compartimentul Agricol – Birou Registru Agricol
Primăria Cicârlău str. Unirii nr. 1 – parter