Compartiment Achiziții Publice si Managementul Proiectelor

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA CICÂRLĂU, SATELE CICÂRLĂU, HANDALU ILBEI ȘI BÂRGĂU, JUDEȚUL MARAMUREȘ

NOTĂ* – Criteriul ales este atribuire directă – prețul cel mai scăzut, plata aferentă contractului se va efectua către ofertant doar după rambursarea sumelor de la autoritatea finanțatoare (AFM)

  • ofertele se depun până în data de 09.03.2023 (inclusiv), în format electronic pe adresa de email a primăriei: primariacicarlau@yahoo.com sau în format fizic direct la sediul instituției: Cicârlău str. Unirii nr.1
  • eventualele solicitări de informații suplimentare/clarificări se depun pâna în data de 08.03.2023 (inclusiv).
  • Ofertele vor respecta cerințele proiectului tehnic, iar în cazul în care ofertantul va furniza alte echipamente, ce nu vor fi acceptate la plată de către autoritatea finanțatoare, beneficiarul nu va achita contravaloarea acestora către furnizor.