Month: noiembrie 2020

Proiecte de Hotarare 2020

ANUNȚ – Ședință Ordinară 26.11.2020

Consiliul Local al comunei Cicârlău, se convoacă în şedinţă  ordinară  în data de  26  noiembrie  2020, ora 8 00,  în  Sala de sedinte  a  Consiliului Local Cicârlău  din localitatea Cicârlău, str. Unirii, nr. 5,  cu următoarele proiecte pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Cicârlău.
  2. Proiect de hotărâre privind validarea unei dispozitii si rectificarea bugetului local  pe anul 2020 .
  3. Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentantului  comunei Cicârlău în ADI Maramures.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui contract de asistentă juridică.
  5. Proiect de hotărâre privind  reducerea impozitului  pe clădiri   pentru SC FAM COSTIN SRL.
  6. Proiect de hotărâre privind reducerea impozitului pe clădiri pentru SC CORODAN SRL.
  7.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea preturilor  de referintă a masei lemnoase pe picior pentru anul 2021.
  8. Diverse

  PRIMAR

   Sorin  LUPSE