Monitor Oficial Local

Procese verbale ale autorității deliberative 2021

Hotărâri 2021

Hotărâri 2021

Proiecte de Hotarâre 2021

Proiecte de Hotărâre 2021

Proiecte de Hotarare 2020

Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive

Nr. CrtData
Emiterii
La ce se referă
1.06.01.2020Încetare contract de muncă Muntean Monica
2.13.01.2020Proiect privind acoperirea deficitului bugetar
3.15.01.2020Proiect privind convocarea Consiliului Local
4.15.01.2020Acordare indemnizație handicap Avram Ancuța Mariana
5.15.01.2020Acordare indemnizație handicap Nemeș Palagia
6.15.01.2020Acordare ajutor încălzire cu lemne Bodea Maria
7.22.01.2020Rectificare act de căsătorie nr.1811976
8.22.01.2020Delegare atribuții Oșan Nicolae Adrian
9.23.01.2020Stabilire indemnizație lunara 2020
10.24.01.2020Încetare indemnizație lunară Iuliana
11. 24.01.2020Proiect salarizare Angela Remetean
12.24.01.2020Proiect salarizare Aurica Vancea
13.24.01.2020Proiect salarizare Ioan Borlan
14.24.01.2020Proiect salarizare Luciana Pozitar
15.24.01.2020Proiect salarizare Maria Eva Abrudan
16.24.01.2020Proiect salarizare Florin Mihai Zete
17.24.01.2020Proiect salarizare Georgeta Vida
18.24.01.2020Proiect salarizare Ana Leu
19.24.01.2020Proiect salarizare Mariana Vekony
20.24.01.2020Proiect salarizare Gabriela Juleștean
21.24.01.2020Proiect salarizare Minodora Debreceni
22.24.01.2020Proiect salarizare Marcela Mezei
23.24.01.2020Proiect salarizare Nicoleta Rodica Rus
24.24.01.2020Proiect salarizare Luminița Maria Anițaș
2524.01.2020Proiect salarizare Ancuța Avram
26.24.01.2020Proiect salarizare Dorel Muntean
27.24.01.2020Proiect salarizare Octavian Breban
28.24.01.2020Proiect salarizare Sorin Lupșe
29.24.01.2020Proiect salarizare Nicolae Dănuț
30.24.01.2020Proiect salarizare Georgela Pop
31.24.01.2020Proiect salarizare Ioan Petric
32.24.01.2020Proiect salarizare Irinel Ghigeanu
33.24.01.2020Proiect salarizare Simona Claudia Bozga
34.24.01.2020Proiect salarizare Lăcrămioara Dragomir
35.24.01.2020Proiect salarizare Mirela Miclăuș
36.24.01.2020Proiect salarizare Sorina Sabou
37.24.01.2020Proiect salarizare Silvia Lavinia Bozântan
38.24.01.2020Proiect salarizare Camelia Ana Pop
39.24.01.2020Proiect salarizare Rodica Alina Buda
40.24.01.2020Proiect salarizare Carmen Laura Pop
41.24.01.2020Proiect salarizare Roxana Gabriela Nedela
42.24.01.2020Proiect salarizare Livia Pop
43.24.01.2020Proiect salarizare Nicolae Adrian Oșan
44.24.01.2020Proiect salarizare Marius Nicolae Herța
45.24.01.2020Proiect salarizare Ana Elisabeta Dorca
46.24.01.2020Proiect salarizare Vasile Leone Vinț
47.24.01.2020Proiect salarizare Valentin Babici
48.24.01.2020Proiect salarizare Sorin Rus
49.24.01.2020Încetare alocație susținere Laza Dorin Gabriel
50.24.01.2020Încetare alocație susținere Vancea ioan
51.24.01.2020Încetare alocație susținere Bonaț Daniel
52.24.01.2020Acordare ajutor social Șinca Dorel
53.05.02.2020Convocare ședință ordinară
54.05.02.2020Constituire Comisie evaluare pagube
55.05.02.2020Acordare indemnizație Bozântan Petrică
56.05.02.2020Acordare indemnizație Zete Victor
57.05.02.2020Desemnare persoane responsabile cu Registrul Electoral
58.13.02.2020Încetare alocație susținere Gherțan Cristina
59.13.02.2020Constituire Comisie paritară
60.24.02.2020Încetare contract de muncă Debreceni Minodora
61.24.02.2020Acordare indemnizație lunară Debreceni Maria
62.28.02.2020Acordare ajutor social Verdeș Florin
63.28.02.2020Angajare asistent personal Mikloș Marilena
64.28.02.2020Încetare ajutor social Andrei Maria Andreea
65.28.02.2020Modificare Comisie verificare dosare culte
66.02.03.2020Întocmire Nomenclator arhivistic
67.05.03.2020Încetare indemnizație Man Ioan
68.05.03.2020Stabilire indemnizație Primar
69.05.03.2020Stabilire indemnizație Viceprimar
70.13.03.2020Convocare Consiliu Local
71.23.03.2020Stabilire măsuri – program
72.24.03.2020Aprobare plan anual de perfecționare
73.24.03.2020Delegare atribuții secretar
74.31.03.2020Modificare Dispoziția primarului nr. 71/2020
75.31.03.2020Aprobare indemnizație Handicap Contra Ioana Laura
76.31.03.2020Revocare Dispoziție primar nr. 62/28.02.2020
77.10.04.2020Constituire Comisie recepție servicii topăografice
78.22.04.2020Rectificare buget local
79.23.04.2020 Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
80.23.04.2020Modificarea dispoziției primarului nr. 64/2019
81.28.04.2020Constituire Comisie Recepția lucrărilor Sediu Primărie
82.08.05.2020Convocare Consiliu local în ședință extraordinară
83.08.05.2020Constituire Comisie recensământ agricol
84.08.05.2020Încetare contract de muncă vida georgeta
85.08.05.2020Angajare asistent personal Șinca Adriana
86.21.05.2020Convocare CL în ședință ordinară
87.22.05.2020Desemnare responsabil gestionare bunuri Pop Ana Camelia
88.22.05.2020Modificare salar Pop carmen Laura
89.25.05.2020Constituire comisie specială inventariere
90.25.05.2020Desemnare responsabil triaj epidemiologic
91.09.06.2020Modificare dispoziție 90/2020 desemnare responsabil triaj
92.09.06.2020Constituire recensământ populație recenșământ populație
93.12.06.2020Constituire Comisie recepție lucrări Sediu Primărie
94,17.06.2020Convocare CL în ședință ordinară
95.18.06.2020Aprobare concediu odihnă asistent personal Borlan Ioan
96.18.06.2020Aprobare concediu odihnă asistent personal Muntean Dorel
97.18.06.2020Aprobare concediu odihnă asistent personal Pozitar Luciana
98.18.06.2020Aprobare concediu odihnă asistent personal Remetean Angela
99.18.06.2020Aprobare concediu odihnă asistent personal Mezei Marcela
100.23.06.2020Aprobare indemnizație handicap Vankay Vasile
101.03.07.2020Comunicare ședință extraordinară
102.14.07.2020Aprobare virări de credite
103.14.07.2020Acordare ajutor urgență Bodi Barbul
104.14.07.2020Constituire comisie Verdeș Mariana
105.14.07.2020 Acordare indemnizație Faje Maria
106.20.07.2020Acordare concediu Leu Ana
107.20.07.2020 Acordare concediu Abrudan Ana
108.20.07.2020Acordare concediu Vancia Aurica
109.21.07.2020Redistribuire produse igienă
110.22.07.2020Recalculare vechime Rus Nicoleta
111.23.07.2020Convocare ședință ordinară
112.31.07.2020Aprobare liste tichete sociale persoane peste 75 ani
113.04.08.2020Numire curator special Șomotiuc
114.04.08.2020Modificare alocație susținere Horje Lavinia
115.04.08.2020Constituire comisie Ilas Maria
116.06.08.2020Modificare comisie verificare dosare culte
117.06.08.2020Desemnare personal tehnic auxiliar
118.06.08.2020Încheiere contract de muncă Olar
119.19.08.2020Convocare ședință exrtaordinară
120.19.08.2020revocare dispoziție și aprobare aj. social Verdeș Florin Romulus
121.21.08.2020Constituire Comisie recepție str. Pompelor
122.25.08.2020Aprobare afișaj electoral
123.25.08.2020Convocare ședință ordinară
124. 28.08.2020Modificare secție votare Cicârlău
125.08.09.2020Delimitare și numerotare secții vot
126.08.09.2020Rectificare buget local
127.14.09.2020Rectificare buget local
128.17.09.2020Convocare ședință ordinară
129.17.09.2020Încetare indemnizație lunară handicap Faje Maria

Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Nr. HotarâreData adoptăriiLa ce se referă
1.21.01.2020pentru validarea Dispoziției primarului nr. 2/2020
2.21.01.2020privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav și a numarului indemnizațiilor lunare pentru persoanele cu handicap grav pentru anul 2020
3.21.01.2020privind aprobarea criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgentă si lista situatiilor deosebite
4.21.01.2020privind aprobarea planului  de actiuni  și lucrări de interes public local  ce vor fi prestate în anul 2020 în comuna Cicârlău de beneficiarii de ajutor social și de persoanele pentru care s-a stabilit obligatia de a presta muncă neremunerată în folosul comunității în baza unor hotarari judecătorești definitive
5.21.01.2020privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică si reprezentare in instantă cu un cabinet de avocatură /avocat specializat pe procese penale care să reprezinte interesele Primarului comunei Cicârlău în dosarul penal nr.14888/182/2019 al Judecătoriei Baia Mare
6.21.01.2020privind completarea inventarului domeniului public al comunei Cicârlău , judetul Maramures
7. 21.01.2020privind aprobarea modului de intocmire a Registrului agricol la nivelul Primariei Comunei Cicârlău în perioada 2020-2024
8.21.01.2020privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Comuna Cicârlău și SGA Maramureș
9.11.02.2020privind aprobarea bugetului local pe anul 2020
10.11.02.2020privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local pe anul 2020
11.11.02.2020privind aprobarea retragerii documentatiei pentru proiectul ,, Extinderea retelei de distributie a gazelor naturale în localitatea Ilba, comuna Cicârlău, judetul Maramures, depus în vederea obtinerii finantării prin Fondul de Dezvoltare de Investitii
12.11.02.2020privind darea în administrarea Scolii Gimnaziale Cicârlău a Grădinitei cu program normal din localitatea Ilba si a terenului aferent
13.11.02.2020privind aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2020 din fondul forestier, proprietatea comunei Cicârlău, judetul Maramures
14.11.02.2020privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase ce se va recolta în anul 2020 din fondul forestier, proprietatea comunei Cicârlău, judetul Maramures
15.11.02.2020privind aprobarea preturilor de referinta a masei lemnoase pe picior pentru anul 2020, aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări pentru declansarea procedurii de achizitie prin SICAP si aprobarea preturilor minime de valorificare prin licitatie a lemnului fasonat diferentiat pe specii si tip de taiere.
16.11.02.2020Privind modificarea solutiilor tehnice si modificarea valorii proiectului ,,Înfiintare si dotare Gradinită în localitatea Ilba , comuna Cicârlău, judetul Maramures”.
17.19.03.2020privind rectificarea bugetului local al Comunei Cicârlău pe anul 2020
18.19.03.2020pentru aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2019
19.19.03.2020privind aprobarea realizării în cofinatare cu DELGAZ GRID a obiectivului de investitii ,,Extindere conductă gaze naturale presiune redusă în localitatea Ilba, comuna Cicârlău, judetul Maramures ”
20.19.03.2020privind aprobarea realizării obiectivului de investitii ,,Centru multifunctional pentru copii si tineret Cicârlău Vii ”
21.19.03.2020privind aprobarea realizării obiectivului de investitii ,,Cresterea sigurantei circulatiei rutiere si pietonale prin lărgire strada Pompelor în comuna Cicârlău, judetul Maramures”
22.19.03.2020privind aprobarea obiectivului de investitii ,, Reabilitare termică fatade si modificare acces principal la sediu administrativ – primarie”
23.19.03.2020privind aprobarea Contractului de prestări servicii nr. 875/11.02.2020 pentru elaborarea Studiilor de fundamentare aferente Planului Urbanistic General al comunei Cicârlău
24.19.03.2020privind aprobarea Contractului de prestări servicii nr. 1246 /27.02.2020 pentru elaborarea Studiului de fezabilitate pe Valea Teilor si Valea Porcului din localitatea, judetul Maramures
25.19.03.2020privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor pe anul 2020
26.19.03.2020privind completarea inventarului domeniului public al comunei Cicârlău, judetul Maramures
27.19.03.2020privind identificarea topografică a unui drum de exploatatie
28.28.04.2020rivind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Cicârlău
29.28.04.2020privind aprobarea achiziționării de produse necesare prevenirii răspândirii infecției cu Covid 19 în rândul populației
30.28.04.2020privind validarea dispozitiei Primarului comunei Cicârlău nr. 78/2020
31.28.04.2020privind exprimarea acordului cu privire la operatiunile de dezlipire și reapartamentare pentru terenul și constructia situate în localitatea Cicârlău, Nr. 745, comuna Cicârlău, județul Maramureș, înscrise în Cartea Funciară nr. 50309 Cicârlău, Nr cadastral 50 309 și în Cartea Funciară nr. 50308 Cicârlău, Nr cadastral 50308
32.28.04.2020privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici în cadrul Proiectului „Amenajare Alei Pietonale și Reabilitare Sediu Administrativ – Primărie Comuna Cicârlău”
33.28.04.2020privind aprobarea lucrarilor necesare pentru indepartarea vegetatiei si a arborilor care afecteaza liniile de electricitate in comuna Cicârlău
34.28.04.2020privind rectificarea bugetului local al Comunei Cicârlău pe anul 2020
35.11.05.2020privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garanție de la Fondul de Garantare a Creditelor Rurale(FGCR) și plata comisionului aferent datorat în vederea garantării avansului pentru Proiectul ,,Înființare și dotare Grădiniță în localitatea Ilba, comuna Cicîrlău, județul Maramureș ’’
36.11.05.2020privind aprobarea preturilor de valorificare a masei lemoase, proprietatea comunei Cicârlău
37.28.05.2020privind identificarea topografică a unor străzi comunale
38.28.05.2020privind scutirea de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire a domnului Miclăus Paul
39.28.05.2020privind aprobarea instrumentării dosarului tehnic pentru accesarea schemei de ajutor de stat ,, servicii de silvomediu, servicii climatice so conservarea pădurilor ” aferentă Măsurii 15 si desemnarea reprezentantului legal in relatia cu APIA Maramures
40.24.06.2020privind modificarea HCL nr. 54/2019 pentru aprobarea scoaterii din fondul forestier a unei suprafete de teren cu defrișare – extindere carieră andezit Ilba II
41.24.06.2020privind rectificarea bugetului local si modificarea listei de investitii pe anul 2020
42.24.06.2020privind decontarea cheltuielilor de transport pentru lunile decembrie 2019 , ianuarie- februarie 2020 pentru cadrele didactice si personalul auxiliar care îsi desfăşoară activitatea la Scoala Gimnazila Cicârlău
43.24.06.2020privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică si reprezentare in instantă cu un cabinet de avocatură /avocat specializat care să reprezinte interesele comunei Cicârlău în dosarul civil nr.1838/182/2020 al Judecătoriei Baia Mare
44.24.06.2020privind aprobarea modificărilor tehnice apărute pe parcursul derulării lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investitii :
,, Modernizare retea stradală în comuna Cicârlău, judetul Maramures”
45.24.06.2020privind acceptarea ofertei de donatie a unor terenuri
46.07.07.2020privind instrumentarea proiectului: MODERNIZARE REȚEA PENTRU ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA CICÂRLĂU, SATUL CICÂRLĂU, JUD. MARAMUREȘ cu finantare prin  fonduri publice nerambursabile obtinute  prin Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public.
47.07.07.2020privind aprobarea realizării obiectivului ,,Lucrari de intretinere prin frezare si asfaltare cu mixtura asfaltica BA 16 din agregate de cariera a  DC 102 Handalu-Ilbei  din comuna Cicârlău, judetul Maramures
48.07.07.2020Privind identificarea topografică a unei  străzi comunale
49.07.07.2020privind aprobarea  realizării obiectivului de investitii ,, Modernizare si asfaltare strada Vasile Lucaciu din localitatea Cicârlău, judetul Maramureș”
50.30.07.2020privind aprobarea modificărilor tehnice si economice apărute pe parcursul derulării lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investitii : ,, Modernizare retea stradală în comuna Cicârlău, judetul Maramures”
51.30.07.2020privind validarea dispozitiei primarului comunei nr.103/2020
52.30.07.2020privind prelungirea valabilitatii PUG al comunei Cicârlău , judetul Maramures
53.30.07.2020privind constituirea echipei mobile de interventie la cazurile de violenta in familie la nivelul comunei Cicârlău , judetul Maramures
54.30.07.2020privind stabilirea perioadei pentru inventarierea anuală a domeniului public si privat al comunei Cicârlău , judetul Maramures
55.30.07.2020privind stadiul de inscriere a datelor în Registrul agricol pe trim I si II 2020, aprobarea Programului de masuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol si aprobarea modelului de invitatie ale persoanelor care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol
56.30.07.2020privind completarea inventarului domeniului public al Comunei Cicîrlău
57.20.08.2020 privind rectificarea bugetului local
58.20.08.2020privind aprobarea modificarilor tehnice proiect Gaz Ilba
60.31.08.2020privind acordare sprijin financiar biserici
61.31.08.2020privind aprobare încheiere act adițional cu Hea Indart
62.23.09.2020privind validarea dispozitiilor primarului comunei nr. 126 si 127/2020 
63.23.09.2020privind acordarea unui sprijin financiar Parohia Ortodoxă Ilba
64.23.09.2020privind încheierea unui contract de prestări servicii
65.19.10.2020privind aprobarea depunerii proiectului privind achizitionarea echipamentelor IT (tablete elevi)
66.19.10.2020privind aprobarea componenței comisiei de implementare proiect IT
67.16.11.2020privind alegerea presedintelui de sedință, luna noiembrie
68.16.11.2020privind alegerea comisiilor de specialitate din cadrul C.L. Cicârlău
69.16.11.2020privind alegerea viceprimarului comunei
70.16.11.2020privind aprobarea prețului pentru masa lemnoasă
71.16.11.2020privind aprobarea modificării domeniului public al comunei