Month: februarie 2024

Registrul de evidență a certificatelor de urbanism eliberate în anul 2024

ANUNȚ – Ședință ordinară C.L. 8.02.2024

Primarul comunei Cicârlău,  județul Maramureș, în conformitate cu  prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,  convocă consilierii locali, în ședința ordinară a  consiliului local,  în  data de  8 februarie 2024, ora 8 00 , în sistem fizic  în sala de ședințe a Consiliului Local Cicârlău, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre  privind alegerea presedintelui de sedintă
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2024 .
  3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea diminuării nr. cadastral 54217 , aparținând  comunei Cicârlău .
  4. Proiect de hotărâre privind  adoptarea  caietului de sarcini si a contractului pentru activitatea de transfer a deşeurilor municipale, inclusiv deșeuri menajere și similare, altele decât cele de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat din zona 1 a jud. Maramureş.
  5. Proiect  de hotărâre privind  aprobarea revizuirii actelor  statutare ale  Asociației ,,Zona Metropolitană  Baia Mare ”.
  6. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPȘE