Proiecte și investiții

”Administrația locală Cicârlău muncește zilnic pentru garantarea bunăstării cetăţenilor comunei, iar lucrările ce se afl ă în desfășurare, sau cele deja fi nalizate, pe care le puteți observa fi ecare dintre dumneavoastră, la nivelul întregii comune, sunt doar începutul amplului proces de modernizare în care am intrat.”

Sorin LUPȘE, primarul comunei Cicârlău

 • Modernizare DC 102 Ilba – Handalu Ilbei
  Două tronsoane ale druumului comunal DC 102 Ilba – Handalu Ilbei au beneficiat până în prezent de modernizare prin aşternere de covor asfaltic nou. Aceste lucrări fac parte din amplul proiect de modernizare stradală al acestui drum, început în anul 2018. Lucrările se vor realiza anual (în limita bugetului alocat), astfel încât întregul drum comunal în lungime totală de aproximativ 7 km, să fi e fi nalizat cu un covor asfaltic nou şi cu lucrări de
  calitate.

 • Asfaltare tronson 2 DC 100 – Valea Mare
  În vara anului 2018, în prezența constructorului, a dirigintelui de șantier și a comisiei am recepționat lucrările executate la drumul comunal DC100 – Valea Mare din localitatea Cicârlău. O lucrare mult dorită, atât de locuitorii zonei, cât și de administrația publică, executată conform proiectului și corespunzătoare din punct de vedere tehnic, conform procesului verbal de recepție. ”Doresc ca în viitor toate străzile din comuna noastră să se prezinte la aceste standarde!”                                                                                   Sorin LUPȘE, primarul comunei Cicârlău

 • Tratament dublubituminos (Str. Vii, str. N. Sabău – Cicârlău, str. Gării – Bârgău, str. Gării – Ilba)

”Iată că în multitudinea de proiecte demarate și aflate în implementare, în diferite faze de lucru, în întreaga comună Cicârlău, și-a făcut loc și această lucrare de mult promisă și puțin întârziată din cauza condițiilor meteo nefavorabile din ultima vreme. Locuitorii din această zonă vor beneficia de  străzi modernizate pe care vor putea circula în condiții decente scăpând astfel de noroi sau praf”.

Sorin LUPȘE, primarul comunei Cicârlău

 • Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ilba, comuna Cicârlău

Obiectiv finalizat si inaugurat la data de 15 august 2018.  Proiectul a beneficiat de finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 303.000 euro. La data de 11.10.2016 a fost semnat contractul de finanțare cu AFIR prin care acest obiectiv de cultură a suferit transformări importante  și azi este o cladire etalon a comunei Cicârlău, amplasată în centrul civic al satului Ilba.

 •  Construcție grădiniţă cu trei grupe în localitatea Ilba, comuna Cicârlău
  Încă un obiectiv finalizat! În data 17.12.2019, a avut loc recepția
  Grădiniţei cu 3 grupe din localitatea Ilba. O grădiniţă nouă, fi nanţată
  cu fonduri obţinute prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor
  Rurale (AFIR) printr-un contract semnat la sfârșitul lunii noiembrie
  2016, în valoare de 287.439 euro fonduri europene nerambursabile. Copiii beneficiază de condiții mai bune într-un spațiu nou, cu toate dotările necesare procesului de învățare și joacă.

 • Modernizare Cămin Cultural în localitatea Handalu Ilbei, comuna Cicârlău

AM PROMIS – NE ȚINEM DE CUVÂNT! Căminului Cultural din localitatea Handalu Ilbei a fost  modernizat la standarde europene cu finanțare europeană nerambursabilă obținută prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) în valoare de 71.816 euro. Un contract semnat la data de 28.11.2017 și finalizat un an mai târziu.

 

 • Modernizare rețea stradală în comuna CicârlăuLucrările din cadrul proiectului de modernizare a rețelei stradale din comuna Cicârlău, finanțat de Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Dezvoltare Locală, au demarat în toamna anului 2019. Vorbim aici de lucrări în valoare de aproximativ 4.2 milioane de lei (42 miliarde lei vechi), pentru un număr de 10 străzi și anume: Str. Cicârlăuți, Sub Coaste, Valea Negruții – din localitatea Cicârlău; Str. Magnoliei, Țuran, 1 Decembrie, Unirii, Merilor – din localitatea Ilba; Str. Principală și Pășunii – din localitatea Bârgău. Lucrările au fost finalizate la finele anului 2020, începutul anului 2021.