Month: iunie 2023

ANUNȚ – Eliberare T.P. terenuri ce nu au fost inscrise în C.A.P.

A N U N T,

In vederea reconstiruirii dreptului de proprietate si eliberarea titlurilor de proprietate aupra terenurilor situate pe raza Unitatii Administrativ Teritoriale a Comunei Cicarlau, in conformitate cu prevederilor  art. 27 alin (21) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata cu modificarile si comletarile ulterioare, astfel cum acest articol a fost modificat prin Legea nr. 123/2023 repectiv PENTRU TERENURILE CARE NU AU FOST INSCRISE IN COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE, detinatorii sau mostenitorii acestor terenuri pot depune cereri , in vederea eliberarii titlurilor de proprietate, in urmatoarele conditii :

  1. Detinatorii sau mostenitorii acestora care nu s-au inscris in cooperativa agricola de productie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei judetene emiterea titlului de proprietate in conditiile prezentei legi, astfel:

            a) daca detinatorii sau mostenitorii acestora figureaza cu terenul in registrele agricole sau registrele cadastrale si in evidentele fiscale;
            b) pentru terenul in cauza nu a fost deschisa carte funciara in baza Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
            c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de catre alte persoane si nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.

            – termenul limita de depunere a cererilor, este de 16.Nov.2023.

            – dosarele se depun la Comisia Locala de Fond Funciar Cicarlau,

            Cererea tip precum si actele doveditoare necesare se gasesc pe site ul Primariei Cicarlau sau la Compartimentul Agricol.

     PRIMAR                                                                     Secretar  General al comunei  Cicarlau

  Sorin LUPSE                                                                                 Georgela POP