Month: iunie 2022

ANUNȚ – convocare sedință ordinară C.L. 24.06.2022

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta ordinara a  consiliului local,  în  data de 24 iunie  2022 , ora 800  ,  în sala  de sedinte a Consiliului Local  din Cicarlau , str.  Unirii, nr. 5 , cu următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind validarea unei dispozitii .
  2. Proiect  de hotărâre privind  identificarea topografica a unor imobile.
  3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Cicârlău.  
  4.  Proiect de hotărâre  privind  trecerea din domeniul public  in domeniul privat a unui imobil .
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  statului de functii si a organigramei pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului comunei Cicârlău .
  6. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE

Declarații interese funcționari publici 2021-2022

ANUNT – VITAL S.A.

Vă informăm că  SC VITAL SA a depus la Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, cu adresa 2620  din 08.06.2022, Raportul privind Impactul asupra Mediului.
Urmare a adresei Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș nr. 6566 din data de 09.06.2022, prin care ne face cunoscut faptul că, în vederea obținerii acordului de mediu pentru proiectul “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș “ în conformitate cu prevederile Legii nr. 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Raportul privind Impactul asupra Mediului și Studiul de Evaluare Adecvată, vor fi supuse dezbaterii publice.
Conform Legii nr. 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în calitate de titular, avem obligația să afișăm la sediul autorității publice locale, pe raza căruia este propusă implementarea proiectului, anunțul public cu conținutul atașat.


https://www.vitalmm.ro/files/pages_files/Evaluare_adecvata_MM.pdf
https://www.vitalmm.ro/files/pages_files/Raport_impact_mediu_MM_iunie_2022.pdf