Month: ianuarie 2024

ANUNȚ – Ședință Ordinară C.L. 31.01.2023

Primarul comunei Cicârlau,  judetul Maramures, în conformitate cu  prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,  convocă consilierii locali, în sedinta extraordinară a  consiliului local,  în  data de  31 ianuarie   2024, ora 8 00 , în sistem fizic  în sala de ședințe a Consiliului Local Cicârlău, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Prezentarea Raportului primarului comunei Cicârlău privind starea economico socială si de mediu a comunei Cicârlău pe anul 2023.
 2. Prezentarea Raportului  privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2023 .
 1. Proiect de hotărâre  privind validarea unor dispozitii ale primarului.
 2. Proiect de hotărâre  privind  stabilirea unor măsuri salariale pentru  personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Cicârlău .
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru decontarea navetei   personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Cicârlău
 4. Proiect  de hotărâre privind  aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență .
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului  de asistenti personali si a indemnizatiilor lunare pentru anul 2024.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni de actiuni  și lucrări de interes public local  ce vor fi prestate în comuna Cicârlău de beneficiarii de ajutor social și de persoanele pentru care se  stabileste  obligatia de a presta muncă neremunerată în folosul comunității în baza unor hotarari judecătorești definitive.pentru anul 2024.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea   volumului de masă lemnoasă care  se va exploata  în anul 2024.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modului de valorificare  a  masei lemnoase ce se va recolta  în anul 2024 din fondul forestier, proprietatea comunei Cicârlău, judetul Maramures   
 9. Proiect de hotărâre  privind   aprobarea  nivelului maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări  forestiere în vederea declanșării  procedurii de  achizitie prin  SICAP, aprobarea preturilor minime de valorificare prin licitatie a lemnului fasonat diferentiat pe  specii si tip de taiere si aprobarea  preturilor de referintă  pe specii/ grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente si natura produsului pentru anul de productie  2024  .
 10.   Proiect de hotarare privind acceptarea  unei donatii .
 11. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE

Publicații căsătorie 2024

Hotărâri ale Consiliului Local 2024

Proiecte de hotărâri 2024