Month: februarie 2021

Anunțuri Promovare

ANUNȚ – Sedință ordinară a C.L. Cicârlău în 26.02.2021

Primarul comunei Cicârlău, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta ordinara în  data de 26  februarie  2021, ora 800 ,  în Sala  de sedinte a  Consiliului  Local Cicârlău,  cu următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al comunei in domeniul public a  unor imobile.
  2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea începerii demersurilor pentru achizitionarea unor terenuri.
  3. Proiect de hotărâre privind    desemnarea a doi consilieri locali  pentru a face parte din Comisia de evaluare  a performentelor profesionale  individuale ale secretarului general al comunei.
  4. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE

ANUNŢ – privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local pt. data de 16 februarie 2021

Primarul comunei Cicârlău, județul Maramureș convocă consilierii locali, în ședință extraordinară în  data de 16 februarie 2021, ora 800 , în sala de ședințe a  consiliului local  cu următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
  2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea începerii demersurilor pentru realizarea obiectivului de investitii  ,,Înfiintarea Sistemului de alimentare cu apă    localitatii  Cicârlău, judetul Maramures.
  3. Proiect de hotărâre privind   aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat  a  unor imobile.
  4. Proiect de hotărâre privind identificarea topografica a unui teren.
  5. Diverse

Sorin LUPSE

Primarul comunei Cicârlău

Publicații de căsătorie 2021

Hotărâri 2021

Hotărâri 2021