Anunturi

ANUNȚ -Închiriere pășune comuna Cicârlău

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [257.02 KB]

ANUNȚ – Convocare C.L. în ședință ordinară

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta ordinara în  data de 31 martie   2021, ora 8  00 ,  în Sala  de sedinte a  Consiliului  Local Cicarlau  ,  cu următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta .
 2. Prezentarea Raportului primarului privind starea economica sociala si de mediu a  comunei pentru anul 2020 .
 3. Proiect de hotărâre  privind  solicitarea unui teren  pentru construirea unui bazin  de apa.
 4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cumpararii unui teren .
 5. Proiect de hotărâre privind  completarea  HCL nr.  17/2021.
 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii păsunilor comunale.
 7. Proiect de hotărâre privind  actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Cicarlau.
 8. Proiect de hotărâre privind privind modificarea și completarea Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș  ADIGIDM MM.
 9.  Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE

ANUNȚ – Reactualizare P.U.G. Cicârlău

ANUNȚ PRIVIND INFORMAREA ȘI CONSULTAREA POPULAȚIEI ASUPRA PROPUNERILOR DOCUMENTAȚIILOR P.U.G. – REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL, COMUNA CICÂRLĂU

            Având în vedere Reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Cicârlău,  de către S.C. Aedilis Proiect S.R.L.,  vă invităm la sediul Primăriei Cicârlău,  din loc. Cicârlău, str. Unirii, nr. 1,  tel. 0262.481.002 pentru consultarea acestuia.

Persoanele interesate sunt rugate să se prezinte la Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului pentru a transmite observatii și propuneri în perioada 29.03.2021-12.04.2021,   între orele 08.00-12.00.

ANUNȚ -ÎNTABULARE GRATUITĂ

Stimați cetățeni,

          Având în vedere  programul de întabulare gratuită demarat la nivelul comunei Cicârlău, rugăm proprietarii de teren care dețin parcele în extravilanul localității ILBA zonele: La Cabină, Pietrar și Lazuri către CFR, să se prezinte sâmbătă, 20 martie 2021, ora 10.00, la Căminul Cultural din localitate cu documente de proprietate și actele de identitate sau filiație  pentru discuții și măsuratori ce vor fi efectuate de către topografi la fața locului!

          Cu stimă,

Primar

Sorin LUPȘE

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [268.84 KB]

ANUNȚ – Sedință ordinară a C.L. Cicârlău în 26.02.2021

Primarul comunei Cicârlău, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta ordinara în  data de 26  februarie  2021, ora 800 ,  în Sala  de sedinte a  Consiliului  Local Cicârlău,  cu următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al comunei in domeniul public a  unor imobile.
 2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea începerii demersurilor pentru achizitionarea unor terenuri.
 3. Proiect de hotărâre privind    desemnarea a doi consilieri locali  pentru a face parte din Comisia de evaluare  a performentelor profesionale  individuale ale secretarului general al comunei.
 4. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE

ANUNŢ – privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local pt. data de 16 februarie 2021

Primarul comunei Cicârlău, județul Maramureș convocă consilierii locali, în ședință extraordinară în  data de 16 februarie 2021, ora 800 , în sala de ședințe a  consiliului local  cu următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
 2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea începerii demersurilor pentru realizarea obiectivului de investitii  ,,Înfiintarea Sistemului de alimentare cu apă    localitatii  Cicârlău, judetul Maramures.
 3. Proiect de hotărâre privind   aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat  a  unor imobile.
 4. Proiect de hotărâre privind identificarea topografica a unui teren.
 5. Diverse

Sorin LUPSE

Primarul comunei Cicârlău

Anunț – privind înscrierea pe platforma #ROvaccinare!

Venim în sprijinul persoanelor cu vârsta peste 65 de ani, precum și a persoanelor aflate în evidență cu boli cronice, indiferent de vârstă, care nu reușesc să se programeze individual, sau prin intermediul medicilor de familie, în platforma națională de programare cu privire la vaccinarea împotriva  COVID – 19. Astfel, aceste persoane se pot înscrie, începând cu data de 25 ianuarie 2021, la Compartimentul de Asistență Socială din cadrul primăriei comunei Cicârlău în vederea inregistrării pe platforma mai sus menționată.

                   Pentru înscriere, persoanele vor prezenta o copie a cărții de identitate și vor completa acordul privind inregistrarea în platformă și a utilizării datelor cu caracter personal.  

                   Cu stimă,

Sorin LUPȘE Primarul comunei Cicârlău

ANUNŢ – Sedința ordinară a Consiliului Local în data de 27 ianuarie 2021

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta ordinara în  data de 27  ianuarie  2021 , ora 8  00 , în sala de sedinte a  consiliului local  cu următorul desfășurător al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta.
 2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea începerii demersurilor pentru Modernizarea Gradinitei Cicarlau, localitatea Cicârlău, judetul Maramures.
 3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea inceperii demersurilor pentru   actualizarea PUG  al comunei Cicârlău  și a Regulamentului Local de Urbanism.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav și numarul de indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap grav   pentru anul 2021.
 5. Proiect de hotărâre privind   aprobarea criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgentă si lista situatiilor deosebite  pentru anul 2021.
 6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului  de actiuni  și lucrări de interes public local  ce vor fi prestate în anul 2021 în comuna Cicârlău de beneficiarii de ajutor social și de persoanele pentru care s-a stabilit obligatia de a presta muncă neremunerată în folosul comunității în baza unor hotarari judecătoresti definitive.
 7. Proiect de hotărâre privind identificarea topografica a unui teren.
 8. Proiect de hotărâre privina aprobarea Actului aditional nr. 10/22.12.2020  la contractul de inchiriere nr. 4097/03.12.2010.
 9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea volumului de masă lemnoasă care se poate exploata în cursul anului 2021.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare ( vânzare ca masă lemnoasă pe picior sau masă lemnoasă fasonată exploatare prin prestări servici – procedura SICAP).
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelulului maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări pentru declanşarea procedurii de achiziţie prin SICAP SI   aprobarea preţurilor minime de valorificare prin licitaţie a lemnului fasonat diferenţiat pe specii şi tip de tăiere.
 12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea parteneriatului pentru realizarea proiectului ’’Drumul Maramuresului’’ .
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea pretului de pornire  la licitatie  conform Actului de punere in valoare nr.1744714-SM-27389563.
 14. Prezentarea Raportului  privind  activitatea desfăsurată de  asistenti persoanali  ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul  I I  2020.
 15.  Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE

ANUNŢ – Ședință ordinară a Consiliului Local în data 23.12.2020

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali ,în sedinta ordinara în  data de 23  decembrie  2020, ora 8  00 , în sala de sedinte a  consiliului local  cu următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta.
 2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul  2021.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de achiziții publice pentru anul 2021.
 4. Proiect de hotărâre privind  validarea unei dispozitii si  rectificarea bugetului local pe anul 2020.
 5. Proiect de hotărâre privind  desemnarea  reprezentantiilor consiliului local în Consiliul de Adminsitratie a Scolii Gimnaziale  Cicârlău.
 6. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea implementării proiectului :,, Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in Comuna Cicârlău,  Judetul Maramures “
 7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea infiintarii Unitatii de Management a Proiectului

( UIP) ,, Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in  Comuna Cicarlau, Judetul Maramures”.

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării  transportului cadrelor didactice  si a personalului auxiliar.
 • Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE