Anunturi

ANUNȚ – Întrerupere energie electrică

Stimați cetățeni din localitatea Handalu Ilbei,
Vă informez și pe această cale cu privire la faptul că în zilele de joi și vineri 30 si 31.07.2020, în intervalul orar 9.00 – 17.00 va fi oprită alimentarea cu energie electrică a localității Handalu Ilbei în vederea efectuării lucrărilor de defrișări și toaletare a liniilor electrice !

Localitatea: Handalul Ilbei –toata localitatea.
Lucrari de defrisare vegetatie retele 20 kv,

Vă mulțumim pentru înțelegere!

PRIMAR

Sorin LUPȘE

ANUNȚ convocare Consiliul Local Cicârlău în ședință ORDINARĂ la 30.07.2020

Consiliul Local al comunei Cicârlău, se convoacă în şedinţă   ordinara  în data de  30  iulie 2020 , ora 8 00,  în  sala Căminului cultural  ,,Nicolae Sabău” din localitatea Cicârlău,  cu următorul proiect al ordinei de zi:

 1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea   modificărilor tehnice si economice  apărute pe parcursul  derulării lucrărilor pentru realizarea  obiectivului de investitii: ,,Modernizare retea stradală în comuna Cicârlău, judetul Maramures”.
 2. Proiect de  hotărâre  privind   validarea unei dispozitii.
 3. Proiect de hotărâre privind  prelungirea termenului de valabilitate  al Planului Urbanistic General al comunei Cicârlău , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Cicârlău nr. 41/08.09.2010 .
 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Cicârlău .
 5. Proiect de hotărâre privind   stabilirea perioadei pentru inventarierea anuală  a domeniului public.
 6. Proiect de hotărâre privind  stadiul  de înscriere a datelor    în registrul agricol pentru trimestrul I si II  2020,  aprobarea Planului de măsuri pentru eficentizarea  activității de inscrierer a datelor in Registrul agricol si  aprobarea modelului de invitatie  ale persoanelor  care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol
 7. Prezentarea Raportului  privind  activitatea desfăsurată de  asistenti persoanali  ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I  2020.
 8. Diverse

  PRIMAR

   Sorin  LUPSE   

ANUNȚ Convocare C.L. în ședință EXTRAORDINARĂ

ANUNȚ


Consiliul Local al comunei Cicârlău, se convoacă în şedinţă exraordinara în data de 7 iulie 2020 , ora 8 00, în sala Căminului cultural ,, Nicolae Sabou” din localitatea Cicârlău, cu următorul proiect al ordinei de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului: MODERNIZARE REȚEA PENTRU ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA CICÂRLĂU, SATUL CICÂRLĂU, JUD. MARAMUREȘ cu finantare prin fonduri publice nerambursabile obtinute prin Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului ,,Lucrari de intretinere prin frezare si asfaltare cu mixtura asfaltica BA 16 din agregate de cariera a DC 102 Handalu-Ilbei din comuna Cicârlău , judetul Maramures”
 3. Proiect de hotărâre privind identificarea topografică a unei străzi comunale
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investitii ,,Modernizare si asfaltare strada Vasile Lucaciu din localitatea Cicârlău, judetul Maramures”

P R I M A R
Sorin LUPSE

ANUNȚ

Stimați cetățeni ai comunei,

Reducerea de 10% pentru cei care își achită taxele și impozitele locale mai este valabila doar până la 30 iunie.

Mai mult, cei care reușesc să-și achite toate datoriile față de comunitate până la 30 iunie 2020 (inclusiv amenzile și restanțele din anii precedenți, precum și împozitul pe anul în curs, astfel încât contul lor sa fie 0), vor participa la o tombolă ce va avea loc în prima ședință ordinară a Consiliului Local din luna Iulie 2020.
În acest an vom extrage câte un câștigător din fiecare localitate componentă a comunei Cicârlău, aceștia fiind premiați cu suma de 500 lei – fiecare!
Pentru a veni în sprijinul dvs. plățile se pot efectua atât în numerar la ghișeu, cât și cu cardul prin POS.
De asemenea puteți accesa secțiunea taxe si impozite pentru a efectua plățile ON-LINE!