Anunturi

ANUNȚ – Ședință ordinară C.L.

ANUNŢ

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta ordinara a  consiliului local,  în  data de 31   martie   2022 , ora 730  ,  în sala  de sedinte a consiliului local  din Cicarlau , str.  Unirii, nr. 5 , cu următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Prezentarea Raportului primarului privind  starea economico socială si de mediu a comunei Cicârlău si a Raportului privind  situatia gestionării bunurilor  pe anul 2021.
 2.  Prezentarea rapoartelor de activitate ale consilierilor locali pentru anul 2021 .
 3. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe anul 2022 .
 4. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea vanzării   imobilului  identificat  prin nr. cadastral 54628  Handalu Ilbei .
 5. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea vanzării   imobilului  identificat  prin nr. cadastral 54570  Handalu Ilbei.
 6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării imobilului identificat prin nr. cadastral 54629 Handalu Ilbei .
 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică pentru reprezentare în instantă.
 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității  PUZ ,, Reactualizarea Reglemetărilor tehnice de contruire în cadrul UTR M1, V1 si L3 ” .
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice.
 10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului si a numărului burselor scolare .
 11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea actualizării Planului de analiză si acoperire a riscurilor.
 12. Proiect de hotărâre privind   aprobarea schimbării detinatiei  Scolii Bârgău , din localitatea Bârgău, comuna Cicârlău.
 13. Proiect de hotărâre privind  modificarea   Statutului si  Regulamentului   de organizare si functionare a  Ocolului Silvic   Ardud RA .
 14.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  valorificării  ca masă lemnoasă pe picior prin licitatie a Partidei  22001483000220 P, UA 63.
 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea  reprezentantilor consiliului local in comisia  de evaluare a secretarului general al comunei .
 16.  Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE

ANUNȚ – Ședință extraordinară a C.L.

Primarul comunei Cicârlău, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta extraordinară  în  data de 24 februarie 2022, ora 800 , în sistem online ,  cu următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind   modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr.84/23.12.2020 privind aprobarea implementarii proiectului “Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in Comuna Cicârlău, Județul Maramureș”.

PRIMAR

Sorin LUPSE

ANUNȚ – Ședința ordinară a C.L. Cicârlău

                         Nr. 752/ 4 februarie   2022    

ANUNŢ

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta ordinară în  data de 10 februarie   2022 , ora 8 00, în sala de sedinte a Consiliului Local Cicarlau, str. Unirii, nr. 5,  cu următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta .
 2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului local pe anul 2022  .
 3. Proiect de hotărâre aprobarea participării comunei Cicârlău  la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități , în vederea realizării obiectivului de investiții ” Înstalare Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Cicârlău, judetul Maramureș” .
 4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea preturilor de referință la masa lemnoasă pentru  anul  2022 .
 5. Diverse.

PRIMAR

Sorin LUPSE