ANUNȚ Convocare C.L. în ședință EXTRAORDINARĂ

ANUNȚ


Consiliul Local al comunei Cicârlău, se convoacă în şedinţă exraordinara în data de 7 iulie 2020 , ora 8 00, în sala Căminului cultural ,, Nicolae Sabou” din localitatea Cicârlău, cu următorul proiect al ordinei de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului: MODERNIZARE REȚEA PENTRU ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA CICÂRLĂU, SATUL CICÂRLĂU, JUD. MARAMUREȘ cu finantare prin fonduri publice nerambursabile obtinute prin Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului ,,Lucrari de intretinere prin frezare si asfaltare cu mixtura asfaltica BA 16 din agregate de cariera a DC 102 Handalu-Ilbei din comuna Cicârlău , judetul Maramures”
  3. Proiect de hotărâre privind identificarea topografică a unei străzi comunale
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investitii ,,Modernizare si asfaltare strada Vasile Lucaciu din localitatea Cicârlău, judetul Maramures”

P R I M A R
Sorin LUPSE