ANUNȚ – Ședință ordinară – 25.03.2024

ANUNŢ

Primarul comunei Cicârlău,  județul Maramureș, în conformitate cu  prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,  convocă consilierii locali, în ședința ordinară a  consiliului local,  în  data de  25 martie    2024, ora 8 00 , în sistem fizic  în sala de ședințe a Consiliului Local Cicârlău, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea   presedintelui de sedintă.
  2. Prezentarea Raportului primarului comunei Cicârlău privind situația gestionării bunurilor  pe anul 2023.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico – economice si a indicatorilor  tehnico – economici ai obiectivului de investiții ,,CENTRU DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA CICÂRLĂU,  JUDEȚUL MARAMURES.
  4. Proiect de hotărâre privind încetarea pe cale amiabilă a Contractului  de asociere in participațiune nr.1309/ 23.03.2007 .
  5. Proiect de hotărâre privind decontarea  navetei cadrelor didactice.
  6.  Proiect de hotărâre privind  identificarea topografica a  unor imobile  .
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei alipiri .
  8. Proiect de hotărâre privind  desemnarea membrilor consiliului  local în comisia de evaluare a secretarului general al Comunei Cicârlău .
  9. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE