Author: Primăria Cicârlău

ANUNT – Convocare C.L. în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta extraordinara în  data de 17 septembrie   2021, ora 7  30 , în Sala  de sedinte a  Consiliului  Local Cicarlau, cu următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind   aprobarea inceperii  demersurilor pentru Modernizarea Gradinitei  din localitatea Cicarlau , judetul Maramures.

PRIMAR

Sorin LUPSE

COLECTARE DEȘEURI ELECTRONICE ȘI ELECTROCASNICE

SEINI și CICÂRLĂU | MARAMUREȘ: 17-18 SEPTEMBRIE 2021, COLECTARE Deşeuri Electrice şi Electrocasnice.
Vineri și sâmbătă, perioada 17-18.09.2021, în orașul SEINI și Comuna Cicârlău se va desfășura acțiunea de colectare a deșeurilor de echipamente electrice, electronice și electrocasnice!
Primăria Seini și Primăria Cicârlău împreună cu TGP – The Green Project pun la dispoziția cetățenilor un serviciu GRATUIT de colectare de la domiciliu sau de la sediul instituțiilor/firmelor a deșeurilor electrice,
electronice și electrocasnice, în baza unei programări prealabile apelând
nr. de telefon 0720 811 640 sau accesand thegreenproject.ro/comanda
Serviciul se adresează atât gospodăriilor individuale, cât și instituțiilor și firmelor private.
Pentru deșeurile electrice grele, voluminoase predate la mașina de colectare se pot primi TICHETE VALORICE de cumpărături.
Vineri și sâmbătă se va colecta la mașina de colectare care va circula prin toate localitățile aparținătoare orașului Seini – Săbişa, Viile Apei si Comunei Cicârlău: Bârgău, Ilba, Handalu-Ilbei
Ce înseamnă DEEE?
Orice aparat electric, electronic sau electrocasnic, baterii portabile, corpuri de iluminat, care nu mai sunt utilizate, intră în categoria DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electrocasnice) și trebuie reciclate. Practic colectăm și reciclăm aproape tot ce se bagă în priză sau funcționează cu baterii.
O campanie de mediu organizată de PRIMĂRIA SEINI și PRIMĂRIA CICÂRLAU în parteneriat cu TGP – The Green Project, Asociatiei RoRec si ECO POSITIVE S.A.

ANUNȚ – Ședința extraordinară a C.L. Cicârlău din data de 10.09.2021

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta extraordinara în  data de 10 septembrie   2021, ora  730 , în Sala  de sedinte a  Consiliului  Local Cicarlau, cu următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta .
 2. Proiect  de hotărâre privind aprobarea darii in administrare a  echipamentelor  IT care  fac obiectul proiectului ,, Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Cicarlau, Judetul Maramures ”
 3. Proiect de hotărâre  privind  desemnarea  reprezentantilor Consiliului local Cicârlău in   Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Cicârlau .
 4. Proiect de hotărâre privind   aprobarea  Contractului  de prestări  servicii nr.  5347/09.09.2021  privind asigurarea transportului elevilor Scolii Gimnaziale Cicarlau.

PRIMAR

Sorin LUPSE

ANUNŢ- Sedinta ordinara a Consiliului Local Cicarlau din data de 31.08.2021

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta ordinara în data de 31 august  2021, ora 8  00 , în Sala  de sedinte a  Consiliului  Local Cicarlau, cu următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta .
 2. Proiect de hotărâre  privind   trecrea din domeniul public al Comunei Cicârlău în domeniul privat al comunei Cicârlău a terenului în suprafață de 6454 mp, situat în localitatea Ilba, comuna Cicarlău, județul Maramureș, înscris în CF. Nr. 51566 Cicârlău, Nr. cadastral 51566  
 3. Proiect de hotărâre  privind   trecrea din domeniul public al Comunei Cicârlău în domeniul privat al comunei Cicârlău a terenului în suprafață de 6000 mp, situat în localitatea Handalu Ilbei, Strada Florilor, Nr. 11, comuna Cicarlău, județul Maramureș, înscris în CF. Nr. 54012 Cicârlău, Nr. cadastral 
 4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea începerii demersurilor pentru concesionarea/închirierea/vânzarea terenului aferent careierei de piatra situat în localitatea Handalu Ilbei, comuna Cicârlău, județul Maramureș, înscris în CF. Nr. 54491 Cicârlău, Nr. topo  1324/2, 1325/1, 1389/1/1, 1389/2/1 Ilba
 5. Proiect de hotărâre privind   modificarea HCL nr. 61/31.08.2020
 6. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local al comunei Cicârlău pe anul 2021
 7. Prezentarea rapoartelor de activitate ale consilierilor locali
 8. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE

ANUNȚ – Ședința ordinară a Consiliului Local Cicârlău din 30.07.2021

ANUNŢ

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta ordinara în  data de 30 iulie   2021, ora 8  00 ,  în Sala  de sedinte a  Consiliului  Local Cicarlau  , situată în comuna Cicarlau, satul Cicarlau, str. Unirii, nr. 5,   cu următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta .
 2. Proiect de hotărâre privind  validarea unei dispozitii si  aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021  .
 3. Proiect de hotărâre privind  decontarea transportului cadrelor didactice si a personalului auxiliar.
 4. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare si aprobarea concesionarii  prin încredintare directă   a terenului în suprafată de 6454  mp,identificat prin  CF nr. 515666,  situat în localitatea Ilba, comuna Cicarlau , proprietate publica  a comunei.
 5.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  începerii demersurilor pentru concesionarea  Carierei Cornis Ilba.
 6.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea începerii demersurilor pentru concesionarea  unui teren , proprietate publică a comunei. 
 7. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE

Procese verbale ale autorității deliberative 2021