Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Nr. CrtData propuneriiData adoptăriiLa ce se referă
1.15.01.202021.01.2020Validare dispoziție primar nr. 2/2020
2. 15.01.2020 21.01.2020Aprobare nr. asistenți personali
3.15.01.202021.01.2020Aprobare criterii ajutor urgență
4.15.01.202021.01.2020Aprobare plan acțiuni 2020
5.15.01.202021.01.2020Aprobare contract asistență juridică
6.15.01.202021.01.2020Aprobare completare domeniu public
7. 15.01.202021.01.2020Aprobare mod întocmire registru agricol 2020-2024
8.15.01.202011.02.2020Aprobare buget local 2020
9.20.01.202021..01.2020Aprobare protocol SGA
10.04.02.202011.02.2020Aprobare plan anual de acțiune servicii sociale
11.04.02.202011.02.2020Aprobare retragere proiect de la FNI – Gaz Ilba
12.04.02.202011.02.2020Aprobare dare în administrare a grădiniței Ilba
13.04.02.202011.02.2020Aprobare volum masă lemnoasă
14.04.02.202011.02.2020Aprobare mod de valorificare masă lemnoasă
15.04.02.202011.02.2020Aprobare tarife masa lemnoasă pret maxim-minim
16.04.02.202011.02.2020Modificare cheltuieli neeligibile Grădinița Ilba
17.13.03.202019.03.2020Rectificare buget local 2020
18.13.03.202019.03.2020Aprobare încheiere exercițiu bugetar 2019
19.13.03.202019.03.2020Realizare proiect Gaz Ilba
20.13.03.202019.03.2020Aprobare realizare centru Multifuncțiobnal Cicârlău Vii
21.13.03.202019.03.2020Aprobare proiect drum Pompe
22.13.03.202019.03.2020Aprobare reabilitare sediu Primărie
23.13.03.202019.03.2020Aprobare realizare studii fundamentare PUG
24.13.03.202019.03.2020Aprobare SF Valea Teilor și Valea Merilor
25.13.03.202019.03.2020Aprobare plan de analiză a riscurilor
26.13.03.202019.03.2020Aprobare completare domeniul public
27.13.03.202019.03.2020Aprobare identificare topografică
28.23.04.202028.04.2020Aprobare ROF CL Cicârlău
29.23.04.202028.04.2020Aprobare achizitie produse împotriva Covid 19
30.23.04.202028.04.2020Validarea dispoziției primarului nr. 78/2020
31.23.04.202028.04.2020Acord pentru dezmembrare imobil teren și apartamentare
32.23.04.202028.04.2020Aprobare modificare indicatori TE Modernizare Primărie
33.23.04.202028.04.2020Aprobare lucrari îndepărtare vegetație linii electrice
34.27.04.202028.04.2020Rectificare buget local 2020
35.08.05.202011.05.2020Aprobarea prelungirii scrisorii de garantare
36.08.05.202011.05.2020Aprobarea prețului la lemn calitate inferioară
37.21.05.202028.05.2020Aprobare identificare topografică străzi
38.21.05.202028.05.2020Aprobare scutire de la plata taxei autorizatie construire
39.21.05.202028.05.2020Aprobare instrumentare proiect APIA
40.17.06.202024.06.2020Aprobare modificare HCL 54/2019
41.17.06.202021.06.2020Aprobare rectificare buget local
42.17.06.202024.06.2020Aprobare decont navetă cadre didactice
43.17.06.202024.06.2020Aprobare servicii juridice specializate
44.22.06.202024.06.2020Modificări tehnice rețea drumuri
45.22.06.202024.06.2020Acceptare ofertă donație terenuri
46.30.06.202007.07.2020Aprobare proiect modernizare iluminat public stradal
47.30.06.202007.07.2020Aprobare lucrări de întreținere DC102
48.30.06.202007.07.2020Identificare strada Vasile Lucaciu
49.30.06.202007.07.2020Aprobare realizare obiectiv Vasile Lucaciu
50.24.07.202030.07.2020Modificare soluții tehnice drumuri
51.24.07.202030.07.2020Validare dispozitie primar
52.24.07.202030.07.2020Prelungire valabilitate P.U.G.
53.24.07.202030.07.2020Constituire echipă mobilă
54.24.07.202030.07.2020Stabilire perioada inventariere anuală
55.24.07.202030.07.2020Stadiul inscrierii datelor in R.A.
56.24.07.202030.07.2020Completarea domeniului public
57.19.08.202020.08.2020 Rectificare Buget Local
58.19.08.202020.08.2020Modificare soluții T.E. – Extindere gaz Ilba
59. 25.08.202031.08.2020 Proiect demisie consilier Danciu-Abraham
60.25.08.202031.08.2020Proiect acordare sprijin biserici
61.25.08.202031.08.2020Aprobare act adițional Hea Indart
62.25.08.2020Aprobare deschidere balastieră
63.17.09.202023.09.2020Validare dispoziție rectificare buget local
64.17.09.202023.09.2020Acordare sprijin Parohia ortodoxă Ilba
65.17.09.202023.09.2020Aprobare contract prestări servicii
66.19.10.202019.10.2020Aprobare proiect achiziție tablete elevi
67.19.10.202019.10.2020Aprobare echipă implementare proiect
68.11.11.202016.11.2020Alegere președinte sedință
69.11.11.202016.11.2020Alegere comisii specialitate
70.11.11.2020.16.11.2020Alegere Viceprimar
71.11.11.202016.11.2020Aprobare preț masă lemnoasă
72.11.11.202016.11.2020Aprobare completare domeniul public