ANUNȚ Convocare C.L. în ședință EXTRAORDINARĂ

ANUNȚ


Consiliul Local al comunei Cicârlău, se convoacă în şedinţă exraordinara în data de 7 iulie 2020 , ora 8 00, în sala Căminului cultural ,, Nicolae Sabou” din localitatea Cicârlău, cu următorul proiect al ordinei de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului: MODERNIZARE REȚEA PENTRU ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA CICÂRLĂU, SATUL CICÂRLĂU, JUD. MARAMUREȘ cu finantare prin fonduri publice nerambursabile obtinute prin Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului ,,Lucrari de intretinere prin frezare si asfaltare cu mixtura asfaltica BA 16 din agregate de cariera a DC 102 Handalu-Ilbei din comuna Cicârlău , judetul Maramures”
 3. Proiect de hotărâre privind identificarea topografică a unei străzi comunale
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investitii ,,Modernizare si asfaltare strada Vasile Lucaciu din localitatea Cicârlău, judetul Maramures”

P R I M A R
Sorin LUPSE

ANUNȚ – ȘEDINȚĂ ORDINARĂ C.L.

ANUNȚ

Primarul comunei Cicârlau,  judetul Maramures, în conformitate cu  prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,   convocă consilierii locali, în sedinta ordinară a  consiliului local,  în  data de 29   august   2023, ora 800 ,   în sala de ședințe a Consiliului Local Cicârlău, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august  2023
 2. Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetului local.
 3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  vanzarii unei cote de teren din Nr. Cadastral 51140 Cicarlau.
 4. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  vanzarii unei cote de teren din  Nr. Cadastral 51140 Cicarlau .
 5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vanzării unui imobil- teren .
 6. Proiect de hătărâre  privind privind acordarea unui mandat pentru aprobarea modificării /completării Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş şi aprobarea formei actualizate a Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrata a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş.
 7. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local.
 8. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPȘE

ANUNȚ – Închiriere pășuni

Primaria comunei Cicarlau, CIF 3627374, cu sediul in Cicarlau, strada Unirii,nr.1,tel/fax 0262-481002, inchiriaza  suprafata de 54.20 ha(impartita in 2 loturi in Handalu Ilbei si zona Valea Mare -satul Pustiu,Cicarlau), pentru o perioada de 7 ani

 • In vederea obtinerii documentelor de participare la procedura de inchiriere, persoanele interesate  se pot adresa  la sediul  Primariei Cicarlau sau la numarul de tel/fax 0262-481002 sau pe site-ul primariei:’’primariacicarlau.ro”
 • Documentele de participare la procedura de inchiriere(oferta)  se depun pina la data de 16.08.2023,ora 12.00 conform cerintelor din caietul de sarcini.
 • In data de  16.08.2023 la sediul Primariei Cicarlau,ora13.00 va avea loc sedinta  publica de deschidere a ofertelor.
 • Pretul de pornire a inchirierii pasunii este stabilit in documentatia de atribuire pentru fiecare trup de  pasune.
 • Persoana de contact Ghigeanu Irinel,tel 0262-481002

ANUNȚ – ȘEDINȚĂ ORDINARA A COLNSILIULUI LOCAL

ANUNŢ

Primarul comunei Cicârlau,  judetul Maramures, în conformitate cu  prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,  convocă consilierii locali, în sedinta ordinară a  consiliului local,  în  data de 31 iulie  2023, ora 08.00,  în  Sala de sedințe a Consiliului Local Cicârlău, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2023
 2.  modificarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale Cicârlău
 3. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE