Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive 2020

Nr. CrtData
Emiterii
La ce se referă
1.06.01.2020Încetare contract de muncă Muntean Monica
2.13.01.2020Proiect privind acoperirea deficitului bugetar
3.15.01.2020Proiect privind convocarea Consiliului Local
4.15.01.2020Acordare indemnizație handicap Avram Ancuța Mariana
5.15.01.2020Acordare indemnizație handicap Nemeș Palagia
6.15.01.2020Acordare ajutor încălzire cu lemne Bodea Maria
7.22.01.2020Rectificare act de căsătorie nr.1811976
8.22.01.2020Delegare atribuții Oșan Nicolae Adrian
9.23.01.2020Stabilire indemnizație lunara 2020
10.24.01.2020Încetare indemnizație lunară Iuliana
11.24.01.2020Proiect salarizare Angela Remetean
12.24.01.2020Proiect salarizare Aurica Vancea
13.24.01.2020Proiect salarizare Ioan Borlan
14.24.01.2020Proiect salarizare Luciana Pozitar
15.24.01.2020Proiect salarizare Maria Eva Abrudan
16.24.01.2020Proiect salarizare Florin Mihai Zete
17.24.01.2020Proiect salarizare Georgeta Vida
18.24.01.2020Proiect salarizare Ana Leu
19.24.01.2020Proiect salarizare Mariana Vekony
20.24.01.2020Proiect salarizare Gabriela Juleștean
21.24.01.2020Proiect salarizare Minodora Debreceni
22.24.01.2020Proiect salarizare Marcela Mezei
23.24.01.2020Proiect salarizare Nicoleta Rodica Rus
24.24.01.2020Proiect salarizare Luminița Maria Anițaș
2524.01.2020Proiect salarizare Ancuța Avram
26.24.01.2020Proiect salarizare Dorel Muntean
27.24.01.2020Proiect salarizare Octavian Breban
28.24.01.2020Proiect salarizare Sorin Lupșe
29.24.01.2020Proiect salarizare Nicolae Dănuț
30.24.01.2020Proiect salarizare Georgela Pop
31.24.01.2020Proiect salarizare Ioan Petric
32.24.01.2020Proiect salarizare Irinel Ghigeanu
33.24.01.2020Proiect salarizare Simona Claudia Bozga
34.24.01.2020Proiect salarizare Lăcrămioara Dragomir
35.24.01.2020Proiect salarizare Mirela Miclăuș
36.24.01.2020Proiect salarizare Sorina Sabou
37.24.01.2020Proiect salarizare Silvia Lavinia Bozântan
38.24.01.2020Proiect salarizare Camelia Ana Pop
39.24.01.2020Proiect salarizare Rodica Alina Buda
40.24.01.2020Proiect salarizare Carmen Laura Pop
41.24.01.2020Proiect salarizare Roxana Gabriela Nedela
42.24.01.2020Proiect salarizare Livia Pop
43.24.01.2020Proiect salarizare Nicolae Adrian Oșan
44.24.01.2020Proiect salarizare Marius Nicolae Herța
45.24.01.2020Proiect salarizare Ana Elisabeta Dorca
46.24.01.2020Proiect salarizare Vasile Leone Vinț
47.24.01.2020Proiect salarizare Valentin Babici
48.24.01.2020Proiect salarizare Sorin Rus
49.24.01.2020Încetare alocație susținere Laza Dorin Gabriel
50.24.01.2020Încetare alocație susținere Vancea ioan
51.24.01.2020Încetare alocație susținere Bonaț Daniel
52.24.01.2020Acordare ajutor social Șinca Dorel
53.05.02.2020Convocare ședință ordinară
54.05.02.2020Constituire Comisie evaluare pagube
55.05.02.2020Acordare indemnizație Bozântan Petrică
56.05.02.2020Acordare indemnizație Zete Victor
57.05.02.2020Desemnare persoane responsabile cu Registrul Electoral
58.13.02.2020Încetare alocație susținere Gherțan Cristina
59.13.02.2020Constituire Comisie paritară
60.24.02.2020Încetare contract de muncă Debreceni Minodora
61.24.02.2020Acordare indemnizație lunară Debreceni Maria
62.28.02.2020Acordare ajutor social Verdeș Florin
63.28.02.2020Angajare asistent personal Mikloș Marilena
64.28.02.2020Încetare ajutor social Andrei Maria Andreea
65.28.02.2020Modificare Comisie verificare dosare culte
66.02.03.2020Întocmire Nomenclator arhivistic
67.05.03.2020Încetare indemnizație Man Ioan
68.05.03.2020Stabilire indemnizație Primar
69.05.03.2020Stabilire indemnizație Viceprimar
70.13.03.2020Convocare Consiliu Local
71.23.03.2020Stabilire măsuri – program
72.24.03.2020Aprobare plan anual de perfecționare
73.24.03.2020Delegare atribuții secretar
74.31.03.2020Modificare Dispoziția primarului nr. 71/2020
75.31.03.2020Aprobare indemnizație Handicap Contra Ioana Laura
76.31.03.2020Revocare Dispoziție primar nr. 62/28.02.2020
77.10.04.2020Constituire Comisie recepție servicii topăografice
78.22.04.2020Rectificare buget local
79.23.04.2020Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
80.23.04.2020Modificarea dispoziției primarului nr. 64/2019
81.28.04.2020Constituire Comisie Recepția lucrărilor Sediu Primărie
82.08.05.2020Convocare Consiliu local în ședință extraordinară
83.08.05.2020Constituire Comisie recensământ agricol
84.08.05.2020Încetare contract de muncă vida georgeta
85.08.05.2020Angajare asistent personal Șinca Adriana
86.21.05.2020Convocare CL în ședință ordinară
87.22.05.2020Desemnare responsabil gestionare bunuri Pop Ana Camelia
88.22.05.2020Modificare salar Pop carmen Laura
89.25.05.2020Constituire comisie specială inventariere
90.25.05.2020Desemnare responsabil triaj epidemiologic
91.09.06.2020Modificare dispoziție 90/2020 desemnare responsabil triaj
92.09.06.2020Constituire recensământ populație recenșământ populație
93.12.06.2020Constituire Comisie recepție lucrări Sediu Primărie
94,17.06.2020Convocare CL în ședință ordinară
95.18.06.2020Aprobare concediu odihnă asistent personal Borlan Ioan
96.18.06.2020Aprobare concediu odihnă asistent personal Muntean Dorel
97.18.06.2020Aprobare concediu odihnă asistent personal Pozitar Luciana
98.18.06.2020Aprobare concediu odihnă asistent personal Remetean Angela
99.18.06.2020Aprobare concediu odihnă asistent personal Mezei Marcela
100.23.06.2020Aprobare indemnizație handicap Vankay Vasile
101.03.07.2020Comunicare ședință extraordinară
102.14.07.2020Aprobare virări de credite
103.14.07.2020Acordare ajutor urgență Bodi Barbul
104.14.07.2020Constituire comisie Verdeș Mariana
105.14.07.2020Acordare indemnizație Faje Maria
106.20.07.2020Acordare concediu Leu Ana
107.20.07.2020Acordare concediu Abrudan Ana
108.20.07.2020Acordare concediu Vancia Aurica
109.21.07.2020Redistribuire produse igienă
110.22.07.2020Recalculare vechime Rus Nicoleta
111.23.07.2020Convocare ședință ordinară
112.31.07.2020Aprobare liste tichete sociale persoane peste 75 ani
113.04.08.2020Numire curator special Șomotiuc
114.04.08.2020Modificare alocație susținere Horje Lavinia
115.04.08.2020Constituire comisie Ilas Maria
116.06.08.2020Modificare comisie verificare dosare culte
117.06.08.2020Desemnare personal tehnic auxiliar
118.06.08.2020Încheiere contract de muncă Olar
119.19.08.2020Convocare ședință exrtaordinară
120.19.08.2020revocare dispoziție și aprobare aj. social Verdeș Florin Romulus
121.21.08.2020Constituire Comisie recepție str. Pompelor
122.25.08.2020Aprobare afișaj electoral
123.25.08.2020Convocare ședință ordinară
124.28.08.2020Modificare secție votare Cicârlău
125.08.09.2020Delimitare și numerotare secții vot
126.08.09.2020Rectificare buget local
127.14.09.2020Rectificare buget local
128.17.09.2020Convocare ședință ordinară
129.17.09.2020Încetare indemnizație lunară handicap Faje Maria
130.17.09.2020Dispoziție numire personal auxiliar
131.25.09.2020Rectificare act de naștere 45/1941
132.28.09.2020Rectificare buget local
133.19.10.2020Convocare ședință extraordinară
134.23.10.2020Acordare tranșă vechime Herta Marius
135.27.10.2020Încetare contract de muncă Herta Marius
136.27.10.2020Numire consilier personal Herta Marius
137.27.10.2020Acordare ajutor de urgență Sabău Marcela
138.27.10.2020Acordare indemnizație lunară Nicoară Gheorghe
139.27.10.2020Încetare indemnizație debreceni Maria
140.27.10.2020Încetare indemnizație Fanea Ioan
141.27.10.2020Încetare alocație Ianc Mihaela
142.27.10.2020Acordare alocație Ghirean Violeta Andreea
143.27.10.2020Acordare alocație susținere Nicoară claudia
144.27.10.2020Acordare alocație Anițaș Monica
145.27.10.2020Acordare alocație Muntean Ancuța
146.27.10.2020Acordare alocație Varga Alexandra
147.27.10.2020Acordare alocație Raț Maria
148.27.10.2020Acordare alocație Achim Ioana
149.27.10.2020Încetare alocație Kenzsi Monica
150.04.11.2021Aducere la cunoștință sediul secțiilor de votare
151.04.11.2020Stabilire locuri speciale afișaj
152.04.11.2020Stabilire indemnizație primar
153.09.11.2020Delegare atribuții ofițer stare civilă secretar
154.09.11.2020Delegare atribuții ofițer stare civilă Bozântan
155.09.11.2020Delegare atribuții ofițer stare civilă Nedela
156.11.11.2020Convocare ședință extraordinară
157.18.11.2020Stabilire indemnizație viceprimar
158.18.11.2020Acordare ajutor socialSăsăran Vasile
159.18.11.2020Acordare ajutor social Mezei Viorica Eugenia
160.18.11.2020Acordare ajutor social Bodii Ioan
161.18.11.2020Acordare ajutor social Debreceni Iuliu
162.18.11.2020Acordare ajutor încălzire Zetye Gavril
163.18.11.2020Acordare ajutor încălzire Sabou Dalida Elena
164.18.11.2020Acordare ajutor încălzire Șinca Daniel
165.18.11.2020Acordare ajutor încălzire Verdeș Florin Romulus
166.19.11.2020Convocare ședință ordinară
167.23.11.2020Acordare ajutor încălzire Verdeș Vasile
168.23.11.2020Acordare ajutor încălzire cu lemn beneficiari anexă
169.02.12.2020Proiect rectificare buget local
170.02.12.2020Proiect desemnare personal tehnic
171.08.12.2020Rectificare buget local
172.08.12.2020Aprobare tichet grădiniță Pintea Andreea Mădălina
173.08.12.2020Aprobare tichet grădiniță Mureșan Roxana Elena
174.08.12.2020Aprobare tichet grădiniță Horge Lavinia Valeriana
175.08.12.2020Aprobare tichet grădiniță Cotoz Timea
176.08.12.2020Aprobare tichet grădiniță Boitor Cristina manuela
177.08.12.2020Aprobare tichet grădiniță Rad Alexandra Liliana
178.08.12.2020Aprobare tichet grădiniță Rîciu Anamaria Doina
179.08.12.2020Aprobare tichet grădiniță Varga Alexandra Sorina
180.08.12.2020Aprobare tichet grădiniță Andraș Luminița Doina
181.08.12.2020Aprobare tichet grădiniță Achim Ioana Florica
182.08.12.2020Aprobare tichet grădiniță Ghirean Hofia
183.08.12.2020Aprobare alocație susținere Boje Crina Ioana
184.10.12.2020Numire curator special Ile Anamaria
185.10.12.2020Desemnare reprezentant C.A. Școala Cicârlău
186.14.12.2020Rectificare buget local
187.14.12.2020Aprobare indemnizație lunară handicap Cureu Carolina
188.16.12.2020Convocare ședință ordinara a C.L.
189.28.12.2020Încetare contract Șinca Adriana
190.31.12.2020Încetare ajutor social Zetye Gavril
191.31.12.2020Constituire comisii inventariere