Punerea în posesie și ridicarea Titlului de Proprietate

În urma Hotărârii Consiliului Judeţean de admitere, se va face punerea în posesie și întocmirea titlului de proprietate.

Cine poate solicita acest serviciu

Solicitarea o poate face cetăţeanul care a primit prin corespondenţă Hotărârea Consiliului Judeţean de admitere.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru Punere în posesie și ridicare Titlu de Proprietate se vor parcurge următorii pași:

Prezentarea la sediul primăriei, Compartiment Agricol

Cetăţeanul se va prezenta la Biroul Fond Funciar cu hotărârea primită şi va fi programat pentru deplasarea în teren, pentru măsurători.

Întocmirea procesului verbal de punere în posesie

În urma măsurătorilor se va întocmi procesul verbal de punere în posesie, pe care cetățeanul îl va semna, iar un exemplar i se va înmâna.

Scrierea titlului de proprietate

Procesul verbal de punere în posesie este trimis la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară (O.C.P.I.) pentru scrierea titlurilor de proprietate.
Termen de rezolvare 10 zile.

Ridicarea titlului de proprietate.

Ridicarea titlurilor de proprietate de la O.C.P.I. se face de către reprezentantul desemnat pentru acest scop. Titlurile de proprietate sunt aduse la Compartimentul Agricol, unde sunt înregistrate într-un registru special pentru a fi înmânate titularului pe baza cărţii de identitate.
Pentru a ştii dacă titlul de proprietate se poate ridica, cetăţeanul se poate informa telefonic prin centrala Primăriei comunei Cicârlău – 0262.481.002, interior 110.
Dacă titlul este deja la Biroul Fond Funciar, cetăţeanul se va prezenta personal aici, având asupra sa cartea de identitate.

Acte necesare

• Hotărârea Consiliului Judeţean de admitere
• actul de identitate

Unde se depun actele

Actele se depun la Biroul Fond Funciar
Sediu: str. Unirii nr. 1