Despăgubiri pagube produse de animale sălbatice

Întocmeşte şi avizează documentele care atestă pagube produse în gospodăriile populaţiei, culturilor  agricole, în vederea acordării despăgubirilor legale.

Cine poate solicita acest serviciu

Orice cetăţeni ale căror gospodării sau culturi au fost distruse de animalele sălbatice și care doresc sa fie despăgubiţi pentru aceste pagube.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru acordarea despăgubirilor se parcurg următorii pași:

Prezentarea la Biroul Relații cu Publicul

Imediat după producerea pagubei, cetăţenii care doresc să fie despăgubiţi, se vor prezenta la Biroul Relații cu Publicul, unde vor depune o solicitare de evaluare a pagubei.

Prezentarea la AJVPS Maramureș

O solicitare similară se face și la AJVPS Maramureș, bulevardul Unirii, nr 12, tel 0262 437 196

Evaluarea pagubei

Evaluarea pagubei se va face de o comisia desemnată de prefect, în prezenta cetăţeanului şi a reprezentantului AJVPS.

Soluționarea

Se întocmeşte un dosar care se va trimite pentru despăgubiri la Bucureşti
Termenul de răspuns nu se poate preciza deoarece aprobarea despăgubirilor nu depinde de Primăria Comunei Cicârlău.

Acte necesare

• cerere