ANUNȚ Sedință ordinară a C.L. Cicârlău 31.08.2020

ANUNŢ

Consiliul Local al comunei Cicârlău, se convoacă în şedinţă   ordinara  în data de  31  august 2020 , ora 8 00,  în  sala mare a Căminului cultural Nicolae Sabău din localitatea Cicârlău,  cu următorul proiect al ordinei de zi:

 1.  Proiect de hotărâre  privind demisia unui consilier local.

2. Proiect de  hotărâre  privind   aprobarea  acordării de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Cicârlău pentru unitățile de cult care au depus cereri de finanțare conform HCL nr. 50 /2017 privind aprobarea Regulametului  privind  stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Cicârlău pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania .

3.  Proiect de hotarare privind  aprobarea unui act aditional la contractul  de  nr.1309/22.03.2007.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării  procedurilor pentru înfiintarea  unei balastiere.

5.Diverse

  PRIMAR

   Sorin  LUPSE