Solicitarea atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol conform Legii nr. 145 din 2014

Atestat de producător reprezintă documentul eliberat persoanei fizice care desfăşoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, şi care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică.

Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol este documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie.

Cine poate solicita aceste documente

Atestatul de producător și carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pot fi solicitate de orice persoană care este înscrisă în Registrul Agricol şi care este producător de legume, fructe, flori sau produse animaliere.

Pașii ce trebuie urmați pentru obținerea unui atestat de producător

1. Prezentarea la Biroul Relații cu Publicul
2. Cetăţeanul se prezintă la Biroul Relații cu Publicul unde va completa o cerere tip, cu produsele şi cantităţile pentru care solicită atestatul de producător.
3. Constatarea în teritoriu
În termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii va fi vizitat de consilierul de specialitate pentru a constata existenţa culturii sau a animalelor şi a evalua cantităţile de produse care sunt menţionate în cerere de solicitant.

Pașii ce trebuie urmați pentru obținerea unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol

1. Prezentarea la Biroul Relații cu Publicul
2. Cetăţeanul se prezintă la Biroul Relații cu Publicul unde va completa o cerere și va face dovada existenţei atestatului de producător.
3. Constatarea în teritoriu
După verificarea existenţei atestatului de producător şi după verificarea faptică în teren a existenţei produsului/produselor supuse comercializării se emite carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol

Soluționare și eliberare Certificat de Producător

După deplasarea în teren şi constatarea existenţei produselor pentru care solicită atestatul de producător, în termen de 5 zile de la depunerea cererii, cetăţeanul îşi poate ridica atestatul de producător de la Compartimentul Agricol – Biroul Registru Agricol din cadrul Primăriei Cicârlău

Soluționare și eliberare Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol

În termen de 5 zile de la depunerea cererii, cetăţeanul îşi poate ridica carnetul de comercializare de la Compartimentul Agricol – Biroul Registru Agricol din cadrul Primăriei Cicârlău

Acte necesare pentru eliberarea atestatului de producător:

• Cerere tip
• Chitanţă în valoare de 80 lei plătită la casieria Primăriei Cicârlău

Acte necesare pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol:

• Cerere
• Dovada deținerii atestatului de producător
• Chitanţă în valoare de 80 lei plătită la casieria Primăriei Cicârlău