Eliberarea adeverinţelor care atestă înscrierile din registrul agricol.

Serviciul presupune eliberarea adeverinţelor care atestă înscrierile din registrul agricol necesare la întocmirea dosarelor de bursă, şomaj, ajutor social, evidenţa populaţiei şi la diverse instituţii (Electrica, Eon Gaz, telefonia mobilă etc.).

Cine poate solicita acest serviciu

Adeverințele pot fi solicitate de orice persoană care este înscrisă în Registrul Agricol.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru eliberarea adeverinţelor care atestă înscrierile din registrul agricol se parcurg următorii pași:

Prezentarea la Biroul Fond Funciar și Registru Agricol

Cetăţeanul se prezintă la Compartimentul Agricol – Birou Registru Agricol din cadrul Primăriei Cicârlău, unde depune o solicitare în scris în care se precizează numele adresa si pentru ce solicită adeverinţa.

Depunerea actelor

Cererea împreună cu celelalte acte necesare se depun la Compartimentul Agricol – Birou Registru Agricol
Primăria Cicârlău str. Unirii nr. 1 – parter

Ridicarea adeverinței

Timpul de rezolvare a adeverinţelor este de 30 zile.
Adeverința se ridică de la Compartimentul Agricol – Birou Registru Agricol
Primăria Cicârlău str. Unirii nr. 1 – parter

Acte necesare

• cerere
• acei cetăţeni care nu au poziţie de registrul agricol vor completa o declaraţie pe proprie răspundere că nu deţine teren agricol pe raza comunei Cicârlău şi nici în alte localităţi din ţară, pe care o ataşează cererii
• pentru adeverinţele necesare la evidenţa populaţiei este obligatoriu ca solicitantul sa aibă poziţie de registru agricol (sa deţină teren agricol casa şi anexe).

Unde se depun actele

Actele se depun la Compartimentul Agricol – Birou Registru Agricol
Primăria Cicârlău str. Unirii nr. 1 – parter