Day: 26 octombrie 2023

ANUNȚ – Ședința ordinară a C.L. Cicârlău

ANUNŢ


Primarul comunei Cicârlău, județul Maramureș, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, convocă consilierii locali, în ședința ordinară a consiliului local, în data de 31 octombrie 2023, ora 8:00 , în sala de ședințe a Consiliului Local Cicârlău, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședinţă pentru luna octombrie 2023.
2.Proiect de hotărâre privind validarea unei dispoziții si rectificarea bugetului local.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță și a procedurii de comunicare a acestor acte.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren. 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren.
6.Diverse


PRIMAR
Sorin LUPȘE