ANUNȚ – Închiriere pășuni

Primaria comunei Cicarlau, CIF 3627374, cu sediul in Cicarlau, strada Unirii,nr.1,tel/fax 0262-481002, inchiriaza  suprafata de 54.20 ha(impartita in 2 loturi in Handalu Ilbei si zona Valea Mare -satul Pustiu,Cicarlau), pentru o perioada de 7 ani

  • In vederea obtinerii documentelor de participare la procedura de inchiriere, persoanele interesate  se pot adresa  la sediul  Primariei Cicarlau sau la numarul de tel/fax 0262-481002 sau pe site-ul primariei:’’primariacicarlau.ro”
  • Documentele de participare la procedura de inchiriere(oferta)  se depun pina la data de 16.08.2023,ora 12.00 conform cerintelor din caietul de sarcini.
  • In data de  16.08.2023 la sediul Primariei Cicarlau,ora13.00 va avea loc sedinta  publica de deschidere a ofertelor.
  • Pretul de pornire a inchirierii pasunii este stabilit in documentatia de atribuire pentru fiecare trup de  pasune.
  • Persoana de contact Ghigeanu Irinel,tel 0262-481002