ANUNȚ – Ședintă ordinară C.L.

ANUNŢ

Primarul comunei Cicârlau,  judetul Maramures, în conformitate cu  prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul adminstrativ, cu modificările si completările ulterioare,   convocă consilierii locali, în sedinta ordinară a  consiliului local,  în  data de 30 martie  2023  , ora 8 00 ,  în  sistem fizic , în sala de sedinte a consiliului local , str. Unirii nr. 5, localitatea Cicârlau,   cu următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Prezentarea Raportului primarului privind  starea economico socială si de mediu a comunei Cicârlău si a Raportului privind  situatia gestionării bunurilor  pe anul 2022.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză si acoperire a riscurilor.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii transportului cadrelor didactice.
  4. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE