ANUNȚ – Ședința ordinara din data de 23.09.2020

Consiliul Local al comunei Cicârlău, se convoacă în şedinţă  ordinară  în data de  23 septembrie   2020, ora 8 00,  în  Sala de sedinte  a  Consiliului Local Cicârlău  din localitatea Cicârlău, str. Unirii, nr. 5,  cu următoarele proiecte pe ordinea de zi:

1.  Proiect de hotărâre  privind validarea unor dispozitii si rectificarea bugetului local pe anul 2020 .

2. Proiect de  hotărâre  privind   aprobarea  acordării de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Cicârlău pentru Parohia  ortodoxă Ilba , conform HCL nr. 50 /2017 privind aprobarea Regulametului  privind  stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Cicârlău pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania .

3.  Proiect de hotarare privind  aprobarea unui contract  de  prestări servicii pentru  asigurarea transportului  elevilor   din  comuna Cicârlău .

4 .Diverse

  PRIMAR    

Sorin  LUPSE