Anunț – Sedință Extraordinara 20.08.2020

Consiliul Local al comunei Cicârlău, se convoacă în şedinţă   extraordinara  în data de  20 august 2020 , ora 9 00,  în  sistem online,  cu următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.

2. Proiect de  hotărâre  privind   aprobarea   modificărilor tehnice si economice  apărute pe parcursul  derulării lucrărilor pentru realizarea  obiectivului de investitii :,,Extindere conductă gaze naturale  presiune redusă în localitatea Ilba, comuna Cicârlău, judetul Maramures ”  .

  PRIMAR

   Sorin  LUPSE