ANUNȚ convocare Consiliul Local Cicârlău în ședință ORDINARĂ la 30.07.2020

Consiliul Local al comunei Cicârlău, se convoacă în şedinţă   ordinara  în data de  30  iulie 2020 , ora 8 00,  în  sala Căminului cultural  ,,Nicolae Sabău” din localitatea Cicârlău,  cu următorul proiect al ordinei de zi:

  1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea   modificărilor tehnice si economice  apărute pe parcursul  derulării lucrărilor pentru realizarea  obiectivului de investitii: ,,Modernizare retea stradală în comuna Cicârlău, judetul Maramures”.
  2. Proiect de  hotărâre  privind   validarea unei dispozitii.
  3. Proiect de hotărâre privind  prelungirea termenului de valabilitate  al Planului Urbanistic General al comunei Cicârlău , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Cicârlău nr. 41/08.09.2010 .
  4. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Cicârlău .
  5. Proiect de hotărâre privind   stabilirea perioadei pentru inventarierea anuală  a domeniului public.
  6. Proiect de hotărâre privind  stadiul  de înscriere a datelor    în registrul agricol pentru trimestrul I si II  2020,  aprobarea Planului de măsuri pentru eficentizarea  activității de inscrierer a datelor in Registrul agricol si  aprobarea modelului de invitatie  ale persoanelor  care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol
  7. Prezentarea Raportului  privind  activitatea desfăsurată de  asistenti persoanali  ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I  2020.
  8. Diverse

  PRIMAR

   Sorin  LUPSE