Proiecte de Hotărâre 2020

 

 • PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 87 / 2020 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru luna   septembrie, octombrie, noiembrie 2020    pentru cadrele didactice si personalul auxiliar  care îsi desfăşoară activitatea la Scoala Gimnazila Cicârlău
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 86 / 2020 privind aprobarea infiintarii Unitatii de Management a Proiectului ( UIP) „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in  Comuna Cicarlau, Judetul Maramures”
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 85 / 2020 privind aprobarea implementării proiectului „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in Comuna Cicârlău,  Judetul Maramures ”
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 84 / 2020 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în Consiliul de Adminsitratie al Scolii Gimnaziale Cicârlău 
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 83 / 2020 privind validarea dispozitiilor primarului comunei nr. 169, 171 și186/2020  si rectificarea bugetului local pe anul 2020  
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 82 / 2020 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice în comuna Cicârlău pentru anul 2021 
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 81 / 2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale,  precum și a taxelor speciale pe anul 2021  
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 80 / 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 79 / 2020 privind aprobarea preturilor de referinta a masei lemnoase pe picior pentru anul 2021
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 78/ 2020 – privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pe anul 2020 a SC CORODAN SRL
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 77/ 2020 – privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pe anul 2020 a SC FAM COSTIN SRL
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 76/ 2020 – privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică si reprezentare in instantă cu un cabinet de avocatură /avocat specializat care să reprezinte interesele comunei Cicârlău /Primarului comunei Cicarlau în dosarele penale nr.9125/182/2020 si 9126/182/2020 ale Judecătoriei Baia Mare
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 75 /2020 – privind desemnarea reprezentantului comunei Cicarlau , judetul Maramures ca membru in Adunarea Generală a ADI-Maramureș, pentru mandatul 2020 – 2024
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 74 / 2020 – privind validarea dispozitiilor primarului comunei nr. 132 si rectificarea bugetului local pe anul 2020
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 73 /2020 – privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Cicârlău