ANUNȚ – Ședință ordinara C.L

Primarul comunei Cicârlau,  judetul Maramures, în conformitate cu  prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,  convocă consilierii locali, în sedinta ordinară a  consiliului local,  în  data de  27  iunie  2024, ora 8 00 în sistem fizic în sala de ședințe a Consiliului Local Cicârlău, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind  alegerea presedintelui de sedință .
  2. Proiect de hotărâre privind  validarea unei dispozitii.
  3. Proiect privind modificarea  HCL nr. 84/2024  impozite si taxe locale pe anul 2024 .
  4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin  Parohiei ortodoxe Cicârlău. 
  5.  Proiect de  hotărâre privind  aprobarea infiintarii unei asociatii .
  6.  Proiect de hotărâre privind   acordarea unei cantități de lemn  Scolii Gimnaziale Cicârlău 
  7. Diverse .

PRIMAR

Sorin LUPȘE