ANUNȚ – Ședință ordinară C.L. Cicârlău

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convoacă consilierii locali, în sedinta ordinară a  Consiliului local,  în  data de 31 august  2022 , ora 08.00, în sala  de sedinte a Consiliului Local  din Cicârlău , str.  Unirii, nr. 5 , cu următorul proiect al ordinii de zi :

1. Proiect  de hotarare privind  identificarea topografică a unor imobile.

2. Proiect de hotărâre privind Aprobarea Studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărior de intervenții, a indicatorilor tehnico economici, a Devizului general și a Cheltuielilor suportate de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ,, Sistem De Alimentare cu apă în Comuna Cicârlău, județul maramureș,,, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,, Anghel Saligny ” .

3.  Proiect de hotărâre privind Aprobarea Studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărior de intervenții, a indicatorilor tehnico economici, a Devizului general și a Cheltuielilor suportate de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ,, .Reabilitare și Modernizare Drumuri și Străzi în Comuna Cicârlău, Județul Maramureș,,, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,, Anghel Saligny ”. 

4. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPȘE