ANUNȚ – Închiriere teren

UAT Comuna Cicârlău, CIF 3627374, cu sediul în Cicârlău, strada Unirii nr.1, tel./fax 0262481002, închiriază  suprafața de 3.043 mp., situată în zona carierei Cioncaș, pentru o perioadă de 10 ani

În vederea obținerii documentelor de participare la procedura de închiriere, persoanele interesate se pot adresa la sediul  Primăriei Cicârlău, la numarul de tel./fax 0262481002 sau pe site-ul primariei: ’’www.primariacicarlau.ro” – secțiunea anunțuri.

Documentele de participare la procedura de închiriere (oferta),  se depun până la data de 05.09.2022, ora 12:00 conform cerințelor din caietul de sarcini.

Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 26.08.2022, ora 12.00

În data de  05.09.2022 la sediul Primăriei Cicârlău, ora 13:00 va avea loc ședința  publică de deschidere a ofertelor.

Prețul de pornire al închirierii terenului este stabilit în documentația de atribuire.

Taxa de participare este de 200 lei, iar garanția de participare este de  200 lei.

Persoana de contact Buda Alina, tel 0262481002.