ANUNȚ – convocare sedință ordinară C.L. 24.06.2022

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta ordinara a  consiliului local,  în  data de 24 iunie  2022 , ora 800  ,  în sala  de sedinte a Consiliului Local  din Cicarlau , str.  Unirii, nr. 5 , cu următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind validarea unei dispozitii .
  2. Proiect  de hotărâre privind  identificarea topografica a unor imobile.
  3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Cicârlău.  
  4.  Proiect de hotărâre  privind  trecerea din domeniul public  in domeniul privat a unui imobil .
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  statului de functii si a organigramei pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului comunei Cicârlău .
  6. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE