ANUNT – VITAL S.A.

Vă informăm că  SC VITAL SA a depus la Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, cu adresa 2620  din 08.06.2022, Raportul privind Impactul asupra Mediului.
Urmare a adresei Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș nr. 6566 din data de 09.06.2022, prin care ne face cunoscut faptul că, în vederea obținerii acordului de mediu pentru proiectul “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș “ în conformitate cu prevederile Legii nr. 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Raportul privind Impactul asupra Mediului și Studiul de Evaluare Adecvată, vor fi supuse dezbaterii publice.
Conform Legii nr. 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în calitate de titular, avem obligația să afișăm la sediul autorității publice locale, pe raza căruia este propusă implementarea proiectului, anunțul public cu conținutul atașat.


https://www.vitalmm.ro/files/pages_files/Evaluare_adecvata_MM.pdf
https://www.vitalmm.ro/files/pages_files/Raport_impact_mediu_MM_iunie_2022.pdf