ANUNȚ – Ședința ordinară a C.L. Cicârlău în data de 26.11.2021

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta ordinara  în  data de 26  noiembrie  2021, ora 8 00  ,  în sala de sedinte a  consiliului local,  str. Unirii, nr. 5,   cu următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind    aprobarea  impozitelor si taxelor locale pentru anul  2022.
  2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  aprobarea Planului anual de achizitii pentru anul 2022  si a Strategiei  anuale de achizitii publice pentru anul  2022.
  3.  Proiect de hotărâre  privind participarea la Programul privind creșterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public.
  4.  Proiect de hotărâre  privind  completarea domeniului privat al comunei.
  5. Proiect de hotărâre privind  neasumarea responsabilității organizării si derulării procedurilor de atribuirea contractelor / acordurilor cadru pentru achizitia  produselor aferente programului si a  contractelor/ acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local .
  6. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE