ANUNȚ – Ședință ordinară C.L. Cicârlău

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta ordinară în  data de 29  octombrie  2021, ora 800  , în Sala  de sedinte a  Consiliului  Local Cicarlau,  cu următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 .
  2. Proiect de hotărâre  privind decontarea transportului cadrelor didactice.
  3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea scoaterii din evidenta analitica a createlor ficale pentru care s- a împlinit termenul de prescriptie.
  4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea incheierii unui  contract de asistentă juridica si reprezentare in instantă.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui Act de partaj  voluntar  pentru reteaua  de distributie a gazelor naturale din localitatea  Ilba, comuna Cicârlău, judetul Maramures.
  6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contractului de lucrări nr. 6421/ 21.10.2021   dintre comuna Cicârlău si SC CC ITALCARD SRL .
  7. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Contractului de prestări  servicii privind  deszăpezirea  în comuna Cicârlău .
  8. Proiect de hotărâre privind identificarea topografica a unor strazi.
  9. Proiect  de hotărâre privind aprobarea devizului general  si a cererii de  finantare pentru proiectul  ,, Extindere retea de alimentare cu apă în localitatea Cicârlău, comuna Cicârlău, judetul Maramures ”. 
  10.  Diverse .

PRIMAR

Sorin LUPSE