ANUNȚ – Ședința ordinară a Consiliului Local Cicârlău din 30.07.2021

ANUNŢ

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta ordinara în  data de 30 iulie   2021, ora 8  00 ,  în Sala  de sedinte a  Consiliului  Local Cicarlau  , situată în comuna Cicarlau, satul Cicarlau, str. Unirii, nr. 5,   cu următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta .
  2. Proiect de hotărâre privind  validarea unei dispozitii si  aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021  .
  3. Proiect de hotărâre privind  decontarea transportului cadrelor didactice si a personalului auxiliar.
  4. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare si aprobarea concesionarii  prin încredintare directă   a terenului în suprafată de 6454  mp,identificat prin  CF nr. 515666,  situat în localitatea Ilba, comuna Cicarlau , proprietate publica  a comunei.
  5.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  începerii demersurilor pentru concesionarea  Carierei Cornis Ilba.
  6.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea începerii demersurilor pentru concesionarea  unui teren , proprietate publică a comunei. 
  7. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE