ANUNȚ – Convocare C.L. în ședință ordinară

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta ordinara în  data de 31 martie   2021, ora 8  00 ,  în Sala  de sedinte a  Consiliului  Local Cicarlau  ,  cu următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta .
  2. Prezentarea Raportului primarului privind starea economica sociala si de mediu a  comunei pentru anul 2020 .
  3. Proiect de hotărâre  privind  solicitarea unui teren  pentru construirea unui bazin  de apa.
  4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cumpararii unui teren .
  5. Proiect de hotărâre privind  completarea  HCL nr.  17/2021.
  6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii păsunilor comunale.
  7. Proiect de hotărâre privind  actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Cicarlau.
  8. Proiect de hotărâre privind privind modificarea și completarea Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș  ADIGIDM MM.
  9.  Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE