ANUNȚ – Acordare Ajutor Încălzire

ACTE NECESARE PENTRU ACORDARE AJUTOR ÎNCĂLZIRE

CERERE – DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

  • Adeverință de venit cu salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, în care să se specifice valoarea tichetelor de masă sau să se menționeze că angajatorul nu acordă tichete de masă;
  • Adeverintă eliberată de compartimentul registru agricol din cadrul primăriei comunei Cicârlău privind suprafața de teren deținută
  • Copii xerox  acte de identitate pentru toate persoanele (carte de identitate, buletin de identitate, certificat naștere pentru minori, certificat căsătorie);
  • Cupoane de pensii din luna anterioară depunerii cererii;
  • Cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani din luna anterioară depunerii cererii;
  • Cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap, inclusiv bugetul complementar din luna anterioară depunerii cererii;
  • Cupoane alocaţii de stat pentru copii din luna anterioară depunerii cererii;
  • Talon mașină pentru cei care dețin

Orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia se comunica primarului, in termen de 5 zile de la data modificarii, prin depunerea unei noi cereri si declaratii pe propria raspundere.

PRIMAR

SORIN LUPȘE