Stabilirea categoriei de folosință a terenurilor agricole

Pentru stabilirea în cartea funciară a categoriei de folosință a unui teren agricol, orice proprietar de teren agricol care nu are stabilită categoria de folosință în C.F. se poate adresa Biroului Fond Funciar și Registru Agricol.

Cine poate solicita acest serviciu

Stabilirea categoriei de folosință a terenurilor agricole poate fi solicitată de orice persoană care are în proprietate terenuri agricole pe raza UAT Cicârlău

Pașii ce trebuie urmați

1. Prezentarea la Biroul Relații cu Publicul

2. Cetăţeanul se prezintă la Biroul Relații cu Publicul unde va depune o cerere în acest sens împreună cu documentația necesară.

3. Constatarea în teritoriu

După verificarea în teren se emite o adeverință în care se precizează categoria de folosință a terenului agricol.

Soluționare și eliberare

După deplasarea în teren şi constatarea categoriei de folosință a terenului , în termen de 30 de zile de la depunerea cererii, cetăţeanul îşi poate ridica adeverința de la Biroul Fond Funciar și Registru Agricol, str. Unirii nr. 1

Acte necesare pentru eliberarea adeverinței:

• Cerere
• Extras C.F. la zi în copie xerox
• Declarație privind înregistrarea/modificarea datelor din registru agricol:
• Act de identitate în copie xerox
• Certificat de atestare fiscală privind impozitele
• Plan de amplasament și delimitare a imobilului
• Ortofotoplan
• Orice alte acte, după caz.