Obținere certificat de înregistrare a motoscuterului sau mopedului

Se inmatriculeaza numai cele care au capacitatea cilindrica de pana la 50 cm3 si o viteza de pana la 45 km/h.

Cine poate solicita acest serviciu

Pot solicita acest serviciu doar persoanele care dețin un motoscuter sau moped cu o capacitate cilindrică de până la 50 cm3 și o viteză de până la 45 km/h.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru înmatricularea mopedului / motoscuterului se parcurg următorii pași:

Depunerea documentației necesare

Cererea tip împreună cu actele necesare se depun la Biroul Relaţii cu Publicul

Ridicarea certificatului de înmatriculare

Vi se eliberează certificatul de înmatriculare, împreună cu placuța cu numărul de înregistrare.

Acte necesare

Cerere tip
• Declaratie tip
• Act de proprietate a vehiculului, in copie xerox, sau declaratie pe proprie raspundere privind modul de achizitie
• Carte de identitate in copie xerox
• Act de identitate al solicitantului, in copie xerox, pentru persoane fizice
• Declaratie fiscala / Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport care se elibereaza de la Casieria Primăriei
• Copie xerox certificat de inregistrare la Registrul Comertului, pentru persoane juridice
• Poza color a motoscuterului sau mopedului din lateral

Unde se depun actele

Actele se depun la Biroul Viceprimarului
Locație: Sediul Primăriei Cicârlău, Str. Unirii nr.1, etaj 1